Pöstyén (Piešťany), Kúpeľný Ostrov
Archív képek

Alternatív, helyi címek:Sisi, Sissi
Angol cím:statue of Empress Elisabeth

Pöstyén (Piešťany)
Kúpeľný Ostrov
Kőfal sarkán, talapzat nélkül elhelyezett szobor

Avatás1990
Avatás1902. augusztus 10.


fgaben
2011.03.02. 22:30
A szobor történetéhez kapcsolódóan két tudósítást is találunk a Vasárnapi Újságban, az első a gipszminta bemutatásáról, a második a nagyszabású avatási ünnepnapról szól:

'ERZSÉBET-SZOBOR PÖSTYÉN FÜRDŐN.
A pöstyéni fürdő szép parkjában is nem sokára szobor hirdeti már ama meghatóan belső ragaszkodást, szeretetet, melylyel boldogult Erzsébet királyné iránt az egész nemzet viseltetett s a kinek emlékét oly híven őrzi szíve mélyében.
A szép eszmét egy évvel ezelőtt az ottani fürdőorvosnak, dr. Fodor Kálmánnak neje, szül. Berchthold grófnő pendítette meg s annak megvalósítása körűl is első sorban ő buzgólkodott.
Most már a szobor gipsz-modellje elkészült s bemutatása közelebb, ünnepélylyel egybekötve ment végbe, melyen szép számú lelkes közönség vett részt, közte Erdődy Imréné grófnő, — a kinek fölvétele után képünk is készült, -— továbbá az ő leánya, aztán Oberndorff grófnő, Fekete báróné és leányai, Van der Hoeven bárónő, stb, kik a rendező-bizottsággal az ünnepély sikerére buzgón közreműködtek.
A szobrot Jankovics Gyula jeles művészünk mintázta s a dicsőült királynét azon ruházatban tünteti fel, melyet a koronázáskor viselt volt.'
Forrás: Vasárnapi Újság 1901. 29.sz. 470.p.

'ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZOBRA PÖSTYÉNBEN.
Az Erzsébet királyné iránt érzett kegyelet legújabban a kies Pöstyén fürdőben állított emléket, fehér márvány mellszobrot. A természetet annyira szerető királyné szobra e hó 10-ike óta ott áll a fürdő parkjában, százados hársfák között. A márvány mellszobor egyik legjobb fiatal szobrászunk, Jankovics Gyula műve, ki a budapesti eskütéri híd budai fejéhez a Gellért-szobrot is készítette. A királynét ifjabb éveiből tünteti föl, az 1867-iki koronázásból emlékezetes képei után, magyaros ruhájában, diadémmel fején, lehulló fátyollal. A sötét háttérből szépen kiválik a szobor s a természetadta környezet hangulata egészíti ki hatását. Nem régiben kápolna állt itt, de leromboltatván 1899-ben, ott találtak legalkalmasabb helyet a szobornak. Közadakozásból emelték a szobrot. A szoborbizottság elnökségében egész buzgósággal fáradozott dr.Fotior Kálmánné, szül. Berchthold Jozefin grófnő.
A leleplezés aug. 10-én, napsugaras, szép időben, a fürdővendégek és a környék nagy részvételével ment végbe. A gödöllői Erzsébet szobor női szoborbizottsága is képviseltette magát gróf Ráday Gedeonné vezetése mellett. A szoborbizottság vendégszeretőleg gondoskodott a küldöttségek fogadásáról. Istentisztelettel kezdődött az ünnepély, mind a kath. kápolnában, mind a protestáns imaházban. Aztán a parkba vonult az ünneplő gyülekezet, melyben ott voltak többek közt Kramolin Viktor nyitrai főispán, Markhót Gyula alispán, gróf Grevenitz lovassági tábornok, Kittenberger esztergomi kanonok. A Szózat eléneklése után Praznovszky József plébános hazafias szellemű beszédet mondott, miközben lehullott a lepel a márványszoborról. Gróf Erdődy Ferencz nevében Terstyánszki Lajos jószágigazgató átvette a szobrot, melyre Könyves- Tóth Kálmán debreczeni lelkész a magyar fürdővendégek, dr. Alexander Bernát a Tudományos Akadémia, dr. Rauh königsbergi ügyvéd a németországi fürdővendégek, Fodorné Berchthold grófnő a szoborbizottság es Semsey Mariska, az Operaház tagja a magyar nők koszorúját tette le a szobor talapzatára.
Délben lakoma volt, este pedig díszelőadás a nyári színházban Semsey Mariska közreműködésével. A színházi előadás után diszmenetben Mátyás király vadász - felvonulását mutatták be a fürdővendégek közreműködésével. A menetet Pécsi Kálmán, a Vígszínház rendezője rendezte. Végül Velencze Pöstyénben czímű látványosság, virágcsata és tűzijáték rekesztette be az ünnepet. Számos üdvözlő távirat érkezett dr. Fodor Kálmánné elnökhöz. Gr. Ihar Ede, a király főhadsegédének táviratán kívül, melyet a király meghagyásából küldött, táviratot küldtek Wlassics Gyula és Darányi Ignácz miniszterek, a gödöllői és a bécsi Erzsébet-szobor bizottság, valamint számos közintézet és testület.'
Forrás: Vasárnapi Újság 1902. 33.sz. 533.p.

További sorsáról még ezt a rövid utalást találtam:
'Pöstyénben megrongálták Jankovich Gyula (1865-1932) szobrász 1902. VIII. 10: leleplezett Erzsébet királyné mellszobrát.'
Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/S/szoborrombol%C3%A1s.html

A rendszerváltozás után a szobrot megtalálták, restaurálták, nem az eredeti helyén, de újra felállították. A térkép a mostani helyét jelzi.
További linkek
http://www.erzsebetszobor.eoldal.hu/cikkek/szobortortenetek-hataron-tul/postyen.html
http://www.erzsebetszobor.eoldal.hu/fenykepek/szobrok-hataron-tul/postyen/

fgaben műlapja


Közös gyűjteményben
Erzsébet királyné szobrok

Cím alapján hasonló

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

új helyén, alacsony talapzatán Sissi felirattal
Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
79246
Fotózva
2008. november
Feltöltve
2011.03.02. 12:04
EXIF információk...
SONY / DSC-W35
ƒ28/10 • 1/125 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.03.02. 12:04
2008. november
új helyén, alacsony talapzatán Sissi felirattal

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
79250
Fotózva
2007. július
Feltöltve
2011.03.02. 12:15
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / SP320
ƒ40/10 • 1/125 • ISO64

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.03.02. 12:15
2007. július

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
79251
Feltöltve
2011.03.02. 12:16

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.03.02. 12:16

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
79252
Fotózva
2008. november
Feltöltve
2011.03.02. 12:17
EXIF információk...
SONY / DSC-W35
ƒ28/10 • 1/125 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.03.02. 12:17
2008. november

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
87870
Feltöltve
2011.06.23. 20:13
EXIF információk...
Panasonic / DMC-LZ8
ƒ33/10 • 1/30 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Gyurkóné Edit 11.06.23. 20:13

Archív fotók

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

forrás: Vasárnapi Újság 1902.33.sz.
Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
79247
Évszám
1902
Feltöltve
2011.03.02. 12:05
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.03.02. 12:05
1902, Archív felvétel
forrás: Vasárnapi Újság 1902.33.sz.

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Képeslapon még eredeti helyén
Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
79248
Feltöltve
2011.03.02. 12:06
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.03.02. 12:06
Archív felvétel
Képeslapon még eredeti helyén

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Régi képeslapon eredeti felirattal áll talapzatán
Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
79249
Feltöltve
2011.03.02. 12:07
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.03.02. 12:07
Archív felvétel
Régi képeslapon eredeti felirattal áll talapzatán

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Képeslap.
Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
86539
Feltöltve
2011.06.07. 14:50
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 11.06.07. 14:50
Archív felvétel
Képeslap.

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Képeslap.
Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
86540
Feltöltve
2011.06.07. 14:50
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 11.06.07. 14:50
Archív felvétel
Képeslap.

"Erzsébet királyné" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pöstyén (Piešťany)
Feltöltő
Azonosító
195819
Forrás
Vasárnapi Ujság 49. évfolyam 33. szám 533. oldal
Feltöltve
2015.02.16. 16:16
Képinfó
Avatást látunk
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 15.02.16. 16:16
Archív felvétel
Összesen 11 fotó

Műlap története

20.11.19. 12:53
Az "Erzsébet királyné" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
15.02.16. 16:16
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné" műlaphoz
11.06.23. 20:13
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné" műlaphoz
11.06.07. 14:50
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné" műlaphoz
11.06.07. 14:50
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné" műlaphoz
11.03.02. 22:30
fgaben publikálta "Erzsébet királyné" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.