Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai

Budapest, XIV. kerület, Városliget, Széchenyi-sziget. Vajdahunyadvár
Archív képek
További képek a Fotólistában

Alternatív, helyi címek:Vajdahunyad-vár (Barokk épületszárny) keleti homlokzat
Angol cím:Vajdahunyad Castle

Budapest
XIV. kerület, Városliget, Széchenyi-sziget. Vajdahunyadvár
A Történelmi Épületegyüttes barokk épületszárnyán láthatók.

ATTILA SISKOVITS
2011.12.03. 13:35
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum monumentális épületegyüttese (Európa egyik első közparkjában) a Városligetben látható.
Ez a terület az 1800-as évek közepén még a város pereme, erdős liget volt, ahova a polgárok sétálni, kocsikázni, pihenni jártak.
A városligeti-tó a Duna mellékágából visszamaradt tavak egyike volt,
közepén az akkor még üres Széchenyi-szigettel. A főváros vezetése ezt
a természeti környezetet jelölte ki (a 19.század végén) az ezredéves millenniumi kiállítás céljára. A területen jelenleg is látható épületcsoport tervezése az 1896-os kiállítás előkészületeihez fűződik.
A kiállítás történelmi kiállító pavilonjainak megtervezésével Alpár Ignácot,
míg a belső terek kialakításával Schickendanz Albertet bízták meg.
A Széchenyi-sziget szabálytalan formájához a festői épületegyüttes teljes
mértékben igazodik.
Az épületcsoport tervezésben, és kivitelezésben Alpár maradéktalanul juttatta érvényre a megrendelők által elvárt stíluscsoportok: - a román, a gótikus, a reneszánsz, és a barokk - sajátos jegyeit. A kiválasztott műemlék-részletek léptékrendszerének arányait úgy változtatta meg, hogy az összkép harmóniában álljon össze. Ezt az egyes stíluscsoportok közé iktatott átkötő részletek is segítették. Az épületcsoport fő motívumát az erdélyi gótikus vajdahunyadi vár adata. Az elkészült épületegyüttes egésze ezután kapta a Vajdahunyadvár nevet.
Az egyes épületeken számos egyéb műemléki részlet is megjelent, így a jáki templom kapuja, a pécsi dóm kápolnarészlete, a szepescsütörtöki
Zápolya-kápolna, a lőcsei és besztercebányai pártázatos házak, a brassói
Szent Katalin-bástya tornya, a bártfai városháza erkélye, a gyulafehérvári Károly-kapu, és a gödöllői kastély néhány motívuma. A magyar műemléki részletek mellett francia, olasz, román várkastélyrészleteket és francia reneszánsz kastélymotívumokat, valamint osztrák barokk palotaelemeket is felhasznált Alpár. Ezt a rendkívül sokrétű építészei anyagot rendezte el a négy építéstörténet egységben.
A rövid határidők és a pénzhiány miatt ideiglenes jelleggel épült, főleg fából és kartonból. A világkiállítást követően azonban olyan népszerűségre tett szert a budapestiek körében, hogy 1904 és 1908 között tartós anyagokból újraépítették. A Vajdahunyad-vár legnagyobb részét ma a Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményének kiállítása foglalja el.
Az épületegyüttest várárok-szerű, mesterséges vízfolyás veszi körbe, melyen két híd ível át: egy a Városliget felőli oldalon, egy pedig a Kós Károly sétány felőli főhomlokzat alatt. Három híres közterületi szobor áll a területén: az építtető Alpár Ignác szobra a főhomlokzat előtt, Anonymus (IV. Béla király névtelen jegyzője) szobra a Magyar Mezőgazdasági Múzeum előtt, és Károlyi Sándor közgazdász szobra a várudvarban.

..."Barokk épületszárny:
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum épülete valódi osztrák barokk stílusú palota.
Az épületegyüttes délkeleti sarkán álló Katalin-bástyatorony a brassói Katalin-kapu magasított utánzata, keleti oldalán a bártfai városháza erkélyével.
A tó felől látható Német-homlokzat német reneszánsz stílusú, sgraffito díszítéssel. A Német-torony 50 m magas, toronysisakja hagymakupolás.
Szintén a tó felől látható az alacsony Francia-torony. A torony korai francia reneszánsz stílust utánoz, tetőgerincén delfines díszítés látható.
A barokk palota főhomlokzata kelet felé néz. A közepén és két szélén pavilonok állnak, melyeket két, homorúan ívelő szárny kapcsol össze.
A főhomlokzatot a nagy, íves záródású ablakok között (a barokk stílusra jellemző módon) az épületplasztikai megoldások: díszítmények, domborművek, és szobrok tobzódó sokasága díszíti!
A középrész: Alsó szintjén széles (enyhén előreugró) domború falsávok között félköríves záródású, homorúan hátraugró mezőkben nyílik a kosáríves főkapu. A kaput beforgatott, élükre állított pilaszterek előtt egy-egy bázison álló, sima törzsű toszkán oszlop keretezi.
A zárókövön, a címerpajzs fölött, egy sas karmai között zárt, oroszlános díszítésű korona látható.
Az oszlopokon konvex módon előreugró, virágdíszes kőkorlátos erkély nyugszik. Az emeleten nagy, gyámos, szegmensíves erkélyajtó nyílik. Körülötte egy-egy lábazaton álló, sima törzsű, füzérdíszes fejezetű jón oszloppár áll, melyre a gyámos, fogrovatos főpárkány támaszkodik.
Az oszlopok mögött pilaszterek vannak.
A párkány a tagolóelemek felett előreugorva, az egész homlokzaton végigfut. A tagozatok felett és a középrészen fegyverdísz látható a frízben. Az erkélyajtó mellett közvetlenül a földszinti, toszkán oszlopok tengelyében beforgatott, felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek emelkednek, melyeken egy-egy deréktől látszó atlaszfigura van elhelyezve. Az ajtó szemöldöke felett nyomott kosárívben egy-egy szárnyas, lófejes griff által közrefogott volutás keretezésű, kagylódísszel koronázott címerpajzs látható.
A két oszloppár felett, a koronázópárkány tetejéről egy-egy gyámos, kosáríves, volutában végződő párkányrész emelkedik, az ívmezőben kagyló van. A két párkánydarab végén szárnyas nőalakok ülnek.
E fölött gyámos, konvex ívű voluta látható, melynek szélein és a közepén vázadísz áll. Az oromzat mögött egy négyzetes attika emelkedik, melynek a szárnyas nőalakok mögött emelkedő, szélső sávjai előreugranak. A megtört, íves párkány szélein vázadíszek, közepén puttók láthatók.
A barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok szinte lebegni látszanak. A szoboralakok allegórikus jelentésűek:
a nő galambbal az állattenyésztést, a magvető férfi a növénytermesztést, a férfi ekével a földművelést, a halásznő a halgazdálkodást, a férfi íjjal a vadászatot, a bacchásnő a borászatot,
a kalapácsos férfi az erdei kőfejtést, a gereblyés nő a kertészetet jelképezi. Utánuk még két kagylót tartó puttó és amorettek csoportja látható. Ezeket a szobrokat más sorrendbe rakva megismételte az építész, így a szemlélő a szoboralakok még bővebb választékát tételezi fel.
(A szoborfigurák: Damkó József, Füredi Richárd, Margó Ede, Markup Béla, Radnai Béla, és Tóth István szobrászművészek alkotásai.)"...
Forrás: A városligeti Vajdahunyadvár. Kreatéka Kiadó.
ISBN 978 963 7092 58 9
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=1234
Források:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdahunyad_v%C3%A1raCím alapján hasonló

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Az erkélyajtó mellett közvetlenül a földszinti, toszkán oszlopok tengelyében beforgatott, felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek emelkednek,...Teljes szövegAz erkélyajtó mellett közvetlenül a földszinti, toszkán oszlopok tengelyében beforgatott, felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek emelkednek, melyeken egy-egy deréktől látszó atlaszfigura van elhelyezve.
Az ajtó szemöldöke felett nyomott kosárívben egy-egy szárnyas, lófejes griff által közrefogott voKevesebb szöveg
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
99771
Feltöltve
2011.11.14. 11:21
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ80/10 • 1/500 • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.11.14. 11:21
Az erkélyajtó mellett közvetlenül a földszinti, toszkán oszlopok tengelyében beforgatott,...Teljes szövegAz erkélyajtó mellett közvetlenül a földszinti, toszkán oszlopok tengelyében beforgatott, felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek emelkednek, melyeken egy-egy deréktől látszó atlaszfigura van elhelyezve.
Az ajtó szemöldöke felett nyomott kosárívben egy-egy szárnyas, lófejes griff által közrefogott voKevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

A barokk palota kupolái körül a homlokzaton: a mezőgazdaság ágazatait jelképező szobrok láthatók: a halásznő a halgazdálkodást, a férfi íjjal a...Teljes szövegA barokk palota kupolái körül a homlokzaton: a mezőgazdaság ágazatait jelképező szobrok láthatók: a halásznő a halgazdálkodást, a férfi íjjal a vadászatot, a bacchánsnőa a borászatot,
a kalapácsos férfi az erdei kőfejtést, a gereblyés nő a kertészetet szimbolizálja.Kevesebb szöveg
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
126633
Feltöltve
2012.12.05. 18:58
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ160/10 • 1/250 • ISO640

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.12.05. 18:58
A barokk palota kupolái körül a homlokzaton: a mezőgazdaság ágazatait jelképező szobrok ...Teljes szövegA barokk palota kupolái körül a homlokzaton: a mezőgazdaság ágazatait jelképező szobrok láthatók: a halásznő a halgazdálkodást, a férfi íjjal a vadászatot, a bacchánsnőa a borászatot,
a kalapácsos férfi az erdei kőfejtést, a gereblyés nő a kertészetet szimbolizálja.Kevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

A bal-oldali atlaszfigura közel képe.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
126639
Feltöltve
2012.12.05. 19:07
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ80/10 • 1/800 • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.12.05. 19:07
A bal-oldali atlaszfigura közel képe.

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

A barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok láthatók.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
126672
Feltöltve
2012.12.06. 09:13
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ200/10 • 1/125 • ISO640

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.12.06. 09:13
A barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság...Teljes szövegA barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok láthatók.Kevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: a magvető férfi a növénytermesztést
szimbolizálja.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
126706
Feltöltve
2012.12.06. 16:59
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ160/10 • 1/125 • ISO640

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.12.06. 16:59
Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: a magvető férfi a növénytermesztést
szimbolizálja.

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az ekére támaszkodó figura,
a halgazdálkodást szimbolizálja.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
137003
Feltöltve
2013.04.28. 12:47
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ140/10 • 1/500 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.04.28. 12:47
Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az ekére támaszkodó figura,...Teljes szövegAz oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az ekére támaszkodó figura,
a halgazdálkodást szimbolizálja.Kevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

A barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok láthatók. A...Teljes szövegA barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok láthatók. A szoboralakok allegórikus jelentésűek:
a nő galambbal az állattenyésztést, a magvető férfi a növénytermesztést, a férfi ekével a földművelést szimbolizálja.Kevesebb szöveg
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
137004
Feltöltve
2013.04.28. 12:54
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ160/10 • 1/60 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.04.28. 12:54
A barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság...Teljes szövegA barokk palota középső kupolája 41 méter magas, a kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok láthatók. A szoboralakok allegórikus jelentésűek:
a nő galambbal az állattenyésztést, a magvető férfi a növénytermesztést, a férfi ekével a földművelést szimbolizálja.Kevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az ekére támaszkodó figura,
a földművelést szimbolizálja.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
137005
Feltöltve
2013.04.28. 12:57
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ140/10 • 1/200 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.04.28. 12:57
Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az ekére támaszkodó figura,
a földművelést szimbolizálja.

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az íjat tartó férfialak a vadászmesterséget, a mellette álló bacchánsnő figurája a borászatot szimbolizálja.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
137006
Feltöltve
2013.04.28. 12:59
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ160/10 • 1/125 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.04.28. 12:59
Az oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az íjat tartó férfialak a...Teljes szövegAz oszloppárok feletti posztamensen allegórikus szoboralakok állnak: az íjat tartó férfialak a vadászmesterséget, a mellette álló bacchánsnő figurája a borászatot szimbolizálja.Kevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

A két oszloppár felett, a koronázópárkány tetejéről egy-egy gyámos, kosáríves, volutában végződő párkányrész emelkedik, az ívmezőben kagyló van. A két párkánydarab végén szárnyas nőalakok ülnek.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
137070
Feltöltve
2013.04.29. 08:22
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ90/10 • 1/500 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.04.29. 08:22
A két oszloppár felett, a koronázópárkány tetejéről egy-egy gyámos, kosáríves, volutában végződő...Teljes szövegA két oszloppár felett, a koronázópárkány tetejéről egy-egy gyámos, kosáríves, volutában végződő párkányrész emelkedik, az ívmezőben kagyló van. A két párkánydarab végén szárnyas nőalakok ülnek.Kevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
137071
Feltöltve
2013.04.29. 08:24
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ90/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.04.29. 08:24

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

A kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok Látszanak.
A szoboralakok allegórikus jelentésűek: a nő galambbal az állattenyésztést szimbolizálja.
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
137113
Feltöltve
2013.04.29. 16:08
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ160/10 • 1/125 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 13.04.29. 16:08
A kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok Látszanak....Teljes szövegA kupolák körül a homlokzaton: a mezőgazdaság egyes ágazatait jelképező szobrok Látszanak.
A szoboralakok allegórikus jelentésűek: a nő galambbal az állattenyésztést szimbolizálja.Kevesebb szöveg

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
469478
Fotózva
2011. március
Feltöltve
2021.11.23. 19:48
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ80/10 • 1/125 • 9.1mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 21.11.23. 19:48
2011. március

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
469479
Fotózva
2011. március
Feltöltve
2021.11.23. 19:48
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ90/10 • 1/200 • 43.9mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 21.11.23. 19:48
2011. március

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
469480
Fotózva
2011. március
Feltöltve
2021.11.23. 19:48
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ100/10 • 1/160 • 63mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 21.11.23. 19:48
2011. március

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
469481
Fotózva
2011. március
Feltöltve
2021.11.23. 19:48
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ100/10 • 1/125 • 63mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 21.11.23. 19:48
2011. március

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
469482
Fotózva
2011. március
Feltöltve
2021.11.23. 19:48
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ100/10 • 1/125 • 62.9mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 21.11.23. 19:48
2011. március

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
469483
Fotózva
2011. március
Feltöltve
2021.11.23. 19:48
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ100/10 • 1/200 • 63mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 21.11.23. 19:48
2011. március

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
469484
Fotózva
2011. március
Feltöltve
2021.11.23. 19:48
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ80/10 • 1/200 • 9mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 21.11.23. 19:48
2011. március

Archív fotók

"Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. alkotás fotói

Fotó: Csigó László
Alkotók
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
191038
Forrás
Budapest folyóirat 1982. január
Évszám
1982
Feltöltve
2014.12.25. 15:48
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 14.12.25. 15:48
1982, Archív felvétel
Fotó: Csigó László
Összesen 20 fotó

Műlap története

22.08.03. 13:13
Megérintettem a "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" alkotást
21.11.23. 19:48
7 új fotót töltöttem a "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" műlaphoz
20.10.20. 17:27
Megérintettem a "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" alkotást
19.02.20. 18:13
Megérintettem a "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" alkotást
18.10.30. 12:11
Megérintettem a "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" alkotást
17.06.02. 10:56
Megérintettem a "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" alkotást
14.12.25. 15:48
1 új fotót töltöttem a "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" műlaphoz
11.12.03. 13:35
ATTILA SISKOVITS publikálta "Magyar Mezőgazdasági Múzeum homlokzati szobrai" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.