Szabadságharcos-emlékmű

Álmosd, Bocskai utca
Archív képek

Alternatív, helyi címek:Hősi emlékmű
Angol cím:World War I Memorial

Álmosd
Bocskai utca
A református templom közelében áll, egy bekerített térrészen.

Avatás1934. október 14.


TundeK62
2012.04.01. 21:05
Ez egy igen különleges emlékmű. Állításának apropója az álmosdi csata 330. évfordulója volt; mégis egy első világháborús emlékmű, legalábbis a mellékalakokat tekintve. Már az avatása körül is vegyes érzéseket váltott ki. A főalak egy hajdú bronzalakja a csata idejéből, ami 1604. október 15-én volt.

Az emlékmű állításáról Vajda Mária: Álmosd című könyvében lehet olvasni, ami az interneten is elérhető (link a szöveg mögött):
'1933. október 29-én megalakul az álmosdi presbitérium kebelében a Bocskai-hajdú-emlékmű előkészítő bizottsága Székelyhídi Béla református lelkész esperes elnökletével, hogy méltó emlékművet állítson a hajdú hősöknek, hiszen Bocskai diadalmas álmosdi csatája évszázadokon át jeltelen maradt. Tagjai: Dobsa Sándor gyógyszerész, Bihari József földbirtokos, Szabó Lajos tanító, Balogh Sándor, Horváth Imre presbiterek. A község Nagy Balázs községi főbírót, a járás dr. Miskolczy Hugó főszolgabírót küldte a bizottságba, míg a debreceni Bocskai-hajdú ezred képviseletében Zákányi Győző ezredes, Poroszlay István és Darabos Balázs százados.

A bizottság képviselői sorra járták Bihar, Hajdú, Szabolcs vármegye alispánjait, a hajdúvárosokat, népes gyűléseken ismertették az emlékműállítás fontosságát. Nemcsak a keleti országrész mozdult meg, hanem – némi túlzással – szinte az egész ország. A tiszántúli, tiszáninneni, a dunántúli és Duna-melléki református egyházkerület, a tiszántúli református egyházkerület gyülekezetei, a Hangya szövetkezet, az Országos Központi Hitelszövetkezet és tagszövetkezetei, a Bocskai-hajdú ezred tisztikara és legénysége, a hajdúvárosok (Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúhadház, Vámospércs), Bihar, Hajdú, Szabolcs vármegye adományaiból 1934 júliusára a felállítandó emlékmű költségét előteremtették. Álmosd képviselőtestülete 1934. április 16-án az avatóünnepség költségeire száz pengőt szavaz meg. A szoborkompozíció elkészítésével a bizottság Nagy Sándor János (1897–1952) debreceni szobrászművészt bízta meg.

Leleplezésére 1934. október 14-én nagyszabású ünnepséget szerveztek. Ehhez kapcsolódott a Balogh Sándor és felesége, Szilágyi Eszter adományából Bocskai hajdúinak emlékére öntetett harang avatása, melyet dr. Baltazár Dezső püspök szentelt fel október 13-án. A szentelést követő félórás harangzúgás az álmosdi csata hőseinek emlékére szólt. Másnap reggel a debreceni Bocskai-hajdú ezred zenekarának zenés ébresztője vezette be az ünnepélyt. Délelőtt kilenc órakor istentisztelet tartottak a református templomban, melyen dr. Baltazár Dezső püspök végezte a szolgálatot.

A falu szívében felállított emlékműnél az avatóbeszédet dr. Szilágyi Lajos Csonka Bihar vármegye főispánja mondta, az ünnepi beszédet vitéz Zákányi Győző a Bocskai-hajdú ezred ezredese. Az országos tárogatóegyüttes hazafias dalokkal működött közre, Batáry Gábor az ezred hadnagya szavalattal.

Az emlékmű megkoszorúzását követően az ezred díszszázada, a járási leventék, a helyi tűzoltók és a nemzetvédelmi alakulatok csapatai léptek el a virágokkal borított emlékmű előtt.

Az Álmosd népe által addig egyszerre soha nem látott illusztris vendégek nagy tömege a szobor mellett felállított hatalmas tribünön foglalt helyet, köztük a kormány, a Honvédelmi Minisztérium, Bihar, Hajdú, Szabolcs vármegye, a hat hajdúváros, a tiszántúli, tiszáninneni református és lutheránus egyházkerület, a Hangya, az Országos Központi Hitelszövetkezet küldöttei, a debreceni Bocskai-hajdú ezred tisztikara és legénysége, a csonka-bihar–érmelléki egyházmegye lelkészi kara, a járás községeinek megbízottai. A falu népének ünneplő sokasága megtöltötte az óvodakertet és az utcatorkolatokat.

Az ünnepség méretét jelzi, hogy délben, a református egyház hívei által adott pazar bőségű ebéden a díszszázad katonáin kívül ötszáz vendég vett részt. Délután a templomban a Bocskai-hajdú ezred zenekara és az országos tárogatóegyüttes közreműködésével tartottak istentiszteletet. Este a Hajdúböszörményi Református Főgimnázium cserkészcsapatának és a tárogatóegyüttes műsorával, tábortűzzel zárult az emlékmű előtt a hatalmas ünnepély.'
Forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Almosd/pages/007_trianon_arnyekaban.htm
Sz. Kürti Katalin így ír az emlékműről:' A csoportkompozíció nem egységes. Egyrészt zavaró a bronz és a műkő használata, s a méret és magasságbeli aránytalanság...
...a műkőből öntött alakok panoptikumi figuráknak hatnak, s így rontanak az egész mű színvonalán. Különösen gyengén megoldott a katonákat ábrázoló részlet, kissé komikus hatást kelt különös testtartásuk. A szobrásznak egy műbe kellett sűrítenie az álmosdi csata emlékét, valamint az I. világháborús hősi emléket. Ez esetben a kevesebb több lett volna.'

Mit írhatnék még a részletes szakszövegek mögé? Különös érzés volt fotózni a golyószórós alakot. Még jó, hogy a kapun akadálytalanul be tudtam jutni, és sikerült közelképeket csinálni. Nemcsak kilencet, hiszen öt szoboralakot látunk.
Az emlékmű gondolom a zavaró, és összemosott jelképei miatt hiányzik a Somfay Örs-féle anyagból.

TundeK62 műlapja


Cím alapján hasonló

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107586
Feltöltve
2012.03.26. 13:57
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ40/10 • 1/125 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:57

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107587
Feltöltve
2012.03.26. 13:58
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ80/10 • 1/160 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:58

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107588
Feltöltve
2012.03.26. 13:58
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ80/10 • 1/160 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:58

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107589
Feltöltve
2012.03.26. 13:58
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ35/10 • 1/250 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:58

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107590
Feltöltve
2012.03.26. 13:59
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ80/10 • 1/160 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:59

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107591
Feltöltve
2012.03.26. 13:59
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ35/10 • 1/250 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:59

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107592
Feltöltve
2012.03.26. 13:59
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ80/10 • 1/160 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:59

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107593
Feltöltve
2012.03.26. 13:59
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ80/10 • 1/160 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 13:59

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
107594
Feltöltve
2012.03.26. 14:00
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ35/10 • 1/500 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 12.03.26. 14:00

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
146862
Feltöltve
2013.09.06. 01:04
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ40/10 • 1/250 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.06. 01:04

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
146864
Feltöltve
2013.09.06. 01:07
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ40/10 • 1/200 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.06. 01:07

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
146865
Feltöltve
2013.09.06. 01:08
Képinfó
Szignó a képen
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ40/10 • 1/125 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.06. 01:08

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
146866
Feltöltve
2013.09.06. 01:08
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ40/10 • 1/320 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.06. 01:08

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
146867
Feltöltve
2013.09.06. 01:09
EXIF információk...
SONY / DSC-H10
ƒ40/10 • 1/200 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.06. 01:09

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
453463
Fotózva
2014. augusztus
Feltöltve
2021.08.04. 15:53
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX130 IS
ƒ40/10 • 1/500 • 10.7mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hőgye Lajos Tibor 21.08.04. 15:53
2014. augusztus

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
467236
Fotózva
2008. április
Feltöltve
2021.11.09. 08:51
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot A75
ƒ35/10 • 1/500 • 9.4mm

Felhasználási jogok
Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hőgye Lajos Tibor 21.11.09. 08:51
2008. április

Archív fotók

"Szabadságharcos-emlékmű" c. alkotás fotói

'Az Álmosdi Bocskai Hajdu Emlékmű' Képeslap 1937.
Alkotó
Település
Álmosd
Feltöltő
Azonosító
108651
Évszám
1937
Feltöltve
2012.04.12. 12:18
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 12.04.12. 12:18
1937, Archív felvétel
'Az Álmosdi Bocskai Hajdu Emlékmű' Képeslap 1937.
Összesen 17 fotó

Műlap története

23.07.17. 12:24
A "Szabadságharcos-emlékmű" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.11.09. 08:51
1 új fotót töltöttem a "Szabadságharcos-emlékmű" műlaphoz
21.08.04. 15:53
1 új fotót töltöttem a "Szabadságharcos-emlékmű" műlaphoz
12.04.12. 12:18
1 új fotót töltöttem a "Szabadságharcos-emlékmű" műlaphoz
12.04.01. 21:05
TundeK62 publikálta "Szabadságharcos-emlékmű" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.