Milánó (Milano), Piazza Sempione
További képek a Fotólistában

Alternatív, helyi címek:Béke-kapu domborművei, Arco della Pace, Porta Sempione
Angol cím:The Arch of Peace


László Mária
2019.11.27. 11:03
A két párizsi és a milánói diadalív ugyanazon eredettel büszkélkedhetnek, szinte egyidejűleg emeltettek, és szinte azonos tényekre emlékeztetnek. [8]
Méreteiben a Carrousel-diadalívhez hasonlitható ez a milánói szigorú és impozáns háromkapus emlékmű a tágas kör alakú Piazza Sempione közepén, ahonnan a párizsi bulvárok mintájára tervezett Corso Sempione fákkal övezett széles sugárútja ideálisan a "fények városába" vezet. A Vöröskereszt önkénteseként Olaszországba, majd sebesülten Milánóba érkező Ernest Hemingway meggyőződésének, miszerint  a milánói diadalív a párizsiakhoz vezetne, nincs valós alapja (A Moveable Feast, 1964. Magyarul: Vándorünnep, 1966.) [5] 
Az Arco della Pace a lombárd város egyik legfontosabb neoklasszikus emlékműve, mely 1806-1859 között épült. A három ív alakú nyílással ellátott, hatalmas korinthoszi oszlopokkal tagolt 25 méter magas és 24 méter széles diadalív oldalát, homlokzatát és átjáróját díszítmények, domborművek és szobrok ékesítik. Tetején bronz diadalkocsi van négy lovasszoborral. A tervező és építő neve a két oszlop között olvasható: architetto Cagnola. Az építést Luigi Cagnola halála után Francesco Peverelli és Francesco Londonio [1] fejezte be. Az ikonográfiáért, a szobrászati művek témájáért Camillo Pacetti felelős, a szobrászokat is ő választotta ki a dísztésekhez.
A Béke-kapu elődjét, a fából készült ideiglenes diadalkaput [11] 1806 januárjában emelték a mai Corso Venezián (korábban Porta Orientale) a városba érkező Eugène de Beauharnais és felesége fogadására. [4] 
1807-ben megkezdték a vele építészetileg és formailag megegyező végleges fehér márványkapu, a diadalív építését a Sforza-vár mögött. A munkálatokat maga Bonaparte Napóleon is felügyelte. [4] Az Arco della Vittoria a jénai csatában (1806. október 14.) győztes francia csapatoknak volt hívatott emléket állítani. Építése azonban az Itáliai Királyság bukásával (1814), és  Napóleon waterlooi vereségével (1815. június 18.) megszakadt és csak 1815-ben, I. Ferenc osztrák császár, magyar király kezdeményezésére folytatódott, de ekkor már nem Bonaparte Napóleon, hanem a bécsi kongresszus (1814-1815) emlékére. Újabb megszakítás után Ferenc császár 1826-ban elrendelte az emlékmű befejezését. Az európai nemzetek közti békének szentelt diadalívet pazar cerimónia közepette avatták fel a Lombardia vaskoronájával [10] frissen megkoronázott I. Ferdinánd, V. Ferdinánd néven magyar király elnökletével 1838. szeptember 10-én.  Azóta a kapu a korábbi Arco della Vittoria (Diadalív) helyett  az Arco della Pace (Béke-kapu) nevet viseli, mely akkor az alábbi ajánlással volt ellátva: 
 IMP .  ET . REGI . FRANCISCO .  I . AUGUSTO / ADSERTORI . PERPET . FAUSTITATIS . PARENTI . PUBLICO / PACE . POPULIS . PARTA / LANGOBARDIA . FELIX . D . D /
illetve
IMP .  ET . REGIS . FERDINANDI . I .  AUGUSTI / AUSPICIIS . FAUSTISSIMIS . ARCUS . PACIS / A. SOLO , EXSTRUCTUS . A. MDCCCXXXVII / RAINERIO . ARCHID . AUGUSTA . V. S. REGENTE / COM . FRANC . ARTIG . PRAES . PROV . MARCH . ALOIS CAGNOLA . ARCHIT
Az osztrák részről Gyulay (Gyulai) Ferenc táborszernagy által vezetett magentai csata
https://www.kozterkep.hu/40125/magentai-csata-emlekmuve után négy nappal, 1859. június 8-án III. Napóleon és II. Viktor Emánuel szárd-piemonti király a tömeg éljenzése közepette e diadalív alatt vonult be Milánóba, de ezt megelőzően, az 1848-as Ötnapos felkelés idején https://www.kozterkep.hu/38185/otnapos-felkeles-emlekmuve itt vonultak be a szárd-piemonti sereg élcsapatai is a felkelők segitségére. Még ugyanabben az évben, ti. 1859-ben, I. Ferenc és I. Ferdinánd nevét helyettesítették a felíratos táblán III. Napóleonéval, illetve II. Viktor Emanuelével a jelenlegi epigráf szerint:
"Entrando coll'armi gloriose / Napoleone III e Vittorio Emanuele II liberatori / Milano esultante cancellò da questi marmi / le impronte servili / e vi scrisse l'indipendenza d'Italia / MDCCCLIX"
illetve
"Alle speranze del Regno Italico / auspice Napoleone I / i Milanesi dedicarono l'anno MDCCCVII / e francati da servitù / felicemente restituirono / MDCCCLIX".  

Az oszlopok talapzatán nyolc allegórikus figura dicsőíti a várost. A domborművek a mitológia világából származnak: Minerva és Mars (Camillo Pacetti), Apollón (Angelo Pizzi), Héraklész (Gaetano Monti), Éberség (Angelo Pizzi), Történelem (Luigi Acquisti) és Költészet (Luigi Acquisti), Lombardia (Gaetano Monti). 
A márvány historikus domborművek ünnepi jeleneteket, napóleoni diadalokat ábrázoltak, majd később kiegészültek a vesztett csaták egyes jeleneteit, a restauráció ideje alatti eseményeket ábrázolókkal.
A középső boltív nagyméretű domborműveinek egyike a Prágai kongresszus (Luigi Acquisti, Francesco Somaini), másika a Három szövetséges találkozója Lipcsében (Gaetano Monti).
A külső oldalsó falakon szintén két nagyméretű dombormű van: egyik a Lipcsei győzelem (Pompeo Marchesi), a másik az Arcis-sur-Aube-i csata (Francesco Somaini).
A két kisebb boltív mindkét oldalán 3 dombormű van: középen egy nagyobb, alatta és felette egy kisebb.
A Corso Sempione felé jobbra lévő a Lombard-Velencei Királyság megalapítását ábrázolja, felette az Átkelés a Rajnán, alatta Lyon megszállása (Pompeo Marchesi);
balra középen a Királyi fenségek érkezése Milánóba 1825-ben (Benedetto Cacciatori), felül a Kulmi csata (Claudio Monti), alul Drezda kapitulációját (Camillo Pacetti) ábrázoló domborművek vannak.
A város felé jobbra a fenti sorrendben lévő domborművek témája a Párizsi béke (Gaetano Monti), A három szövetséges uralkodó érkezése Párizsba (Grazioso Rusca és fia, Girolamo), Bevonulás Bécsbe (Luigi Acquisiti); balra a Bécsi kongresszus (Giambattista Perabò), Lombardia vaskoronája (Giambattista Perabò), Lyon megszállása (Gaetano Monti) látható.
A nagy boltív alatti csegelyben oldalanként két Victoria-dombormű van: a Corso Sempione felé Pompeo Marhesié, a város felé Camillo Paccetti és Benedetto Cacciatorié.

I. Ferencet látjuk a Királyi fenségek érkezése Milánóba 1825-ben (Ingresso delle LL. MM. RR. in Milano nel 1925, Benedetto Cacciatori) és a Három szövetséges talákozója Lipcsében (Abboccamento dei tre sovrani alleati a Lipsia, Gaetano Monti) című domborműveken.
Benedetto Cacciatori domborműve  I. Ferenc császárt és feleségét, Karolina Auguszta császárnét, magyar királynét ábrázolja, akik egy quadrigán érkeznek Milanóba. A szobrász úgy is ábrázolhatta volna ezt az ünnepélyes eseményt, amilyen valójában volt is: katonák németes vagy magyaros viseletben, gazdag bírák, lovak, kocsik, diadaljelek muzsikusok és tömeg kiséretében, minden helyi viselet és szokás is ábrázolva lehetett volna, ahogy Titusz diadalívén van. Cacciatorinak azonban kötve volt a keze és belegyezett abba, hogy az osztrák uralkodó párt egy díszkocsin érkezve ábrázolja. A városkapunál a Podesta  átadja a kulcsokat az uralkodónénak.  Az uralkodók és kísérőik arcát és attitűdjét egyaránt hűen ábrázolta.
Gaetano Monti domborműve a szövetséges orosz, porosz, osztrák fejedelmeket ábrázolja. I. Sándor orosz cár, III. Frigyes Vilmos porosz király egy sátorban találkozik I. Ferenc osztrák császárral. Kezet nyújtanak és esküvel erősítik meg a szövetséget. A cár bal kezével jelzi, hogy tartani fogja a szavát, a király kardját érintve javasolja a harcot a Szent Szövetségért, a császár mellre tett kézzel ígéri, hogy támogatni fogja a két szövetségest. Körülöttük miniszterek vannak. Az osztrák egy papiruszt tart a kezében, mely a szerződés szövegét tartalmazza. A kép egyik szélén az osztrák, a másikon az orosz, illetve porosz csapatok érkezését látjuk. I. Ferencet római császárnak öltöztette Monti, a másik két uralkodó ősi szkíta viseletet hord. Ugyanez a különbség látszik a katonákon is: az osztrákokat római, az oroszokat és poroszokat kozák, baskír ruhában, és nemzeti jelképekkel ábrázolta a szobrász.
Források:
[1]   Arco della Pace, Milano
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00431/
[2] Arco della Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_della_Pace
[3] diadalkapu
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/d-23F4B/diadalkapu-245CE/
[4] Arianna de Felice: L'arco della pace di Milano, tra matrimoni e vittorie
https://www.milanoweekend.it/articoli/arco-della-pace/  
[5] Milano e i suoi simboli : L'Arco della Pace. Storia, curiosità e aneddoti sulle orme di Ernest Hemingway
https://www.eventiatmilano.it/2017/01/simboli-di-milano-arco-della-pace-curiosita-aneddoti-storia-hemingway/  
[6] Arco della Pace. Uno dei simboli più amati di Milano
http://imilanesi.nanopress.it/location/arco-della-pace/  
[7] Benvenuti all' Arco della Pace
http://www.storiedirestauro.it/index.php/2019/05/23/benvenuti-allarco-della-pace/
[8] Defendente Sacchi: Arco della Pace a Milano descritto e illustrato da Defentede Sacchi e pubblicato per la fausta inaugurazione fatta da S.M.I.R.A. Ferdinando I. Milano, Con torchi di Omobono Manini, 1838.
https://books.google.it/books?id=akcY-AITI40C&pg=PA44&lpg=PA44&dq=Vigilanza+(Pizzi)+milano&source=bl&ots=IlQbwGEfrU&sig=ACfU3U19I8vQ6n7qA4WTvqT1h7tJSXvT_Q&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjU56zmsfLlAhVIhqQKHcg7C-cQ6AEwCHoECAoQAg#v=onepage&q=Vigilanza%20(Pizzi)%20milano&f=false
[9] LL. AA. RR.
https://it.wiktionary.org/wiki/LL._AA._RR.
[10] Lombardia vaskoronája
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lombardia_vaskoron%C3%A1ja
[11] Diadalív (épülettípus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diadal%C3%ADv_(%C3%A9p%C3%BClett%C3%ADpus)
További linkek
[1] Luigi Cagnola
https://www.kozterkep.hu/mappak/megtekintes/4009
Angol leírás, sztori
László Mária
2019.11.27. 11:03
"The "Arco della Pace" (Arch of Peace) is one of the most important public buildings erected in the city of Milan during the 19th Century ; it is also considered the only monumental gate of the city. On 8 february 1806 it was decided that a trium-phal arch would have been built on the base of Marquis Luigi Cagnola's drawings, with the purpose of opening a new entrance to the city in correspondence to the Sempione Avenue. The work on the monument started in 1807 and in 1813 the construction had already the secondary arches impost.After Francesco I visit to the building site, the "Congregazione Centrale di Lombardia" asked him the permission to complete the works in his honor. The monarch not only authorized the demand, but he alsoo helped them to cover the  expenses. Cagnola was the director of the operations until he died in 1833; Carlo Giuseppe Londonio, President of the Academy of Fine Arts, carried on with the work since then. The Arch, as well as the Police and Finance toll booth, was inaugurated on 10 september 1838 by Ferdinando I.The Arch follows the portions and teh rules of the classic architecture (the facade on the side is wide half of the width and the height of the main front). Cagnola also introduce some innovative and modern solutions, for instance two staircases that lead to the top floor."
Források:
[1] Tájékoztató táblaKapcsolódó
Béke-kapu 2.
Kapcsolódó
Béke-kapu 3.
Tagi gyűjteményben
Risorgimento
Tagi gyűjteményben
Uralkodók nyomában
Tagi gyűjteményben
Olaszok (taliánok)

Cím alapján hasonló

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/118 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 20.01.27. 11:24

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Kulmi csata, Királyi fenségek érkezése Milánóba, Drezda kapitulációja
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ53/10 • 1/80 • 18.2mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:21
Kulmi csata, Királyi fenségek érkezése Milánóba, Drezda kapitulációja

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Kulmi csata, Királyi fenségek érkezése Milánóba
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ53/10 • 1/80 • 18.2mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:21
Kulmi csata, Királyi fenségek érkezése Milánóba

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Királyi fenségek érkezése Milánóba, Drezda kapitulációja
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/100 • 4.2mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:21
Királyi fenségek érkezése Milánóba, Drezda kapitulációja

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Királyi fenségek érkezése Milánóba
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ59/10 • 1/100 • 55.7mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:21
Királyi fenségek érkezése Milánóba

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Kulmi csata, Királyi fenségek érkezése Milánóba, Drezda kapitulációja
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/121 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:21
Kulmi csata, Királyi fenségek érkezése Milánóba, Drezda kapitulációja

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Átkelés a Rajnán, Lombard-Velencei Királyság megalapítása, Lyon megszállása
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ42/10 • 1/100 • 8.5mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:28
Átkelés a Rajnán, Lombard-Velencei Királyság megalapítása, Lyon megszállása

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Lombard-Velencei Királyság megalapítása, Lyon megszállása
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/100 • 4.2mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:28
Lombard-Velencei Királyság megalapítása, Lyon megszállása

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

A három szövetséges uralkodó érkezése Párizsba, Párizsi béke, Bevonulás Bécsbe
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ51/10 • 1/100 • 14.2mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:37
A három szövetséges uralkodó érkezése Párizsba, Párizsi béke, Bevonulás Bécsbe

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Párizsi béke, Bevonulás Bécsbe
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/100 • 4.2mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:37
Párizsi béke, Bevonulás Bécsbe

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

A három szövetséges találkozója Lipcsében
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/100 • 4.2mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:39
A három szövetséges találkozója Lipcsében

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

A három szövetséges találkozója Lipcsében
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/100 • 4.2mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:39
A három szövetséges találkozója Lipcsében

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

A három szövetséges találkozója Lipcsében
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ51/10 • 1/60 • 14.2mm • ISO160

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:39
A három szövetséges találkozója Lipcsében

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

A három szövetséges találkozója Lipcsében
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ50/10 • 1/80 • 12.5mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:39
A három szövetséges találkozója Lipcsében

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

A három szövetséges találkozója Lipcsében
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ56/10 • 1/80 • 38.2mm • ISO320

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:39
A három szövetséges találkozója Lipcsében

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Prágai kongresszus
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/100 • 4.2mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:46
Prágai kongresszus

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Prágai kongresszus
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ51/10 • 1/60 • 14.2mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:46
Prágai kongresszus

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Lipcsei győzelem
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ52/10 • 1/800 • 16.1mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:17
Lipcsei győzelem

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Lipcsei győzelem
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ40/10 • 1/200 • 4.3mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:17
Lipcsei győzelem

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Apollón
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/482 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:54
Apollón

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Mars
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/223 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:54
Mars

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Héraklész
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/253 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:54
Héraklész

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Minerva
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/471 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:54
Minerva

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Lombardia
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ41/10 • 1/100 • 7.9mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:54
Lombardia

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Költészet
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ41/10 • 1/100 • 7.9mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 15:54
Költészet

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Victoria-domborművek (a Corso Sempione felé)
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ49/10 • 1/60 • 11.7mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:46
Victoria-domborművek (a Corso Sempione felé)

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Victoria-domborművek (a város felé)
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ50/10 • 1/60 • 12.5mm • ISO160

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:46
Victoria-domborművek (a város felé)

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/293 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 18:11

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ33/10 • 1/80 • 4.3mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 18:11

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ40/10 • 1/400 • 4.3mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 18:11

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Éberség
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ48/10 • 1/640 • 11mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:03
Éberség

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Történelem
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ48/10 • 1/500 • 11mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:03
Történelem

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Lombardia vaskoronája
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ54/10 • 1/125 • 27.6mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:11
Lombardia vaskoronája

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Bécsi kongresszus
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ54/10 • 1/200 • 27.6mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:12
Bécsi kongresszus

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Lyon megszállása
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ54/10 • 1/200 • 24.4mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:13
Lyon megszállása

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Lombardia vaskoronája, Bécsi kongresszus, Lyon megszállása
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ46/10 • 1/400 • 9.7mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:14
Lombardia vaskoronája, Bécsi kongresszus, Lyon megszállása

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Arcis-sur-Aube-i csata
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ49/10 • 1/250 • 11.7mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:15
Arcis-sur-Aube-i csata

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Arcis-sur-Aube-i csata
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/100 • 4.2mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 19.11.24. 16:20
Arcis-sur-Aube-i csata

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Arcis-sur-Aube-i csata
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ56/10 • 1/800 • 4.3mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:16
Arcis-sur-Aube-i csata

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Arcis-sur-Aube-i csata
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ49/10 • 1/250 • 11.7mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:19
Arcis-sur-Aube-i csata

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ46/10 • 1/500 • 9.7mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 21.05.04. 14:20

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/3300 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 22.05.09. 19:30
Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/4405 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 22.05.09. 19:32
Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával
EXIF információk...
Apple / iPhone 6
ƒ11/5 • 1/3597 • 4.2mm • ISO32

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 22.05.09. 19:32
Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával

"Béke-kapu 1." c. alkotás fotói

Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ35
ƒ63/10 • 1/1000 • 4.3mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 22.05.09. 20:51
Emanuele Giannelli: Mr Arbitrium c. szobrával
Összesen 47 fotó

Műlap története

23.02.18. 17:35
Megérintettem a "Béke-kapu 1." alkotást
22.05.09. 20:51
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
22.05.09. 19:32
2 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
22.05.09. 19:30
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:20
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:19
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:16
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:15
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:14
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:13
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:12
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:11
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
21.05.04. 14:03
2 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
20.01.27. 11:24
1 új fotót töltöttem a "Béke-kapu 1." műlaphoz
19.11.27. 11:03
László Mária publikálta "Béke-kapu 1." c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.