Hunyadi János-szobor

Pécs, Széchenyi tér
Archív képek
További képek a Fotólistában

Pécs
Széchenyi tér
A város főterén látható.

Avatás1956. augusztus 12.


Exit
2006.10.14. 00:00
A pécsi képeslapok kedvence a dzsámival.
További linkek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos
uzmaria
2010.06.10. 10:32
"A Széchenyi tér délkeleti oldalán emelkedik Hunyadi János lovas szobra, Pátzay Pál alkotása. Hunyadi János, Magyarország kormányzója 1456-ban Nándorfehérvárnál (ma Belgrád) győzelmet aratott a török sereg felett. A szobrot a nándorfehérvári diadalra és a hős halálának 500. évfordulójára emlékezve 1956-ban avatták fel.

Hunyadi hősiessége évszázadokon át például szolgált a magyarok előtt, nevét Délkelet-Európa népeinek mondái is őrzik. A közhiedelem szerint az országszerte elhangzó déli harangszó a törökök ellen Nándorfehérvárnál vívott győztes csatára emlékeztet. Egyes források azonban III. Calixtus pápához kötik, aki már korábban elrendelte, hogy a déli harangszó alatt a keresztények imájukkal segítsék a mohamedánok elleni küzdelmet. E rendelet híre azonban csak a győztes csata után ért el Magyarországra.

A szobor készítésére 1951-ben pályázatot írtak ki, melyet Pátzay Pál nyert el. A kivitelező személye tehát nem volt vitás, a szobor elhelyezése azonban igen. A város akkori vezetése két helyszínt, a Dóm teret és a Széchenyi teret találta alkalmasnak. Az eredeti elképzelés szerint a lovas szobor a Szentháromság-szobor helyére került volna, az alkotó azonban a tér délkeleti részét választotta. Véleménye szerint ugyanis a lovas szobornak oldalirányból van főnézete. Az elhelyezés tökéletesre sikerült, hiszen a műemlék minden irányból jól látható, azonnal szembetűnik. Aszimmetrikus elhelyezkedése szinte a dzsámi szabálytalan tájolását ismétli meg." ( http://varoslako.pecs.hu/cikk/0829/277824/20080716_pecs_szobor_13.htm )
Keszthelyi Sándor
2022.04.10. 10:06
Adalékok a pécsi Hunyadi János-szoborhoz a megyei napilapból szemezgetve:

1952. január 27-én jelent meg: "Pécsett állítják fel Hunyadi János szobrát.
Pátzay Pál, Kossuth-díjas művész néhány hónappal ezelőtt kapta a megbízást, hogy a pályázaton első helyezést elért terve alapján, Hunyadi János szobrát elkészítse. Hunyadi János életnagyságánál nagyobb, bronzból öntött lovasalakja magas talapzaton áll majd, alacsony, kőből készült emelvényen, amelyre négy oldalról lépcsők vezetnek. A szobormű alkotója, Pátzay Pál, nemrégiben Pécsre utazott, és itt a város egyik legszebb terén kerül felállításra Hunyadi János szobra, a magyar nép hazaszeretetének, lángoló hősiességének bronzba öntött jelképe." [1]

1956. június 13 -án jelent meg: "Külföldi vendégek a Hunyadi emlékünnepségen
Augusztus 11-én lesz 500. évfordulója annak, hogy Hunyadi János meghalt. Ez alkalommal Pécs országos ünnepség színhelye lesz, leleplezik Hunyadi János szobrát, a Hadtörténeti Múzeum pedig városunkban is megrendezi a „Hunyadi vándorkiállítást. Lovas sportbemutatót rendeznek, a szabadtéri színpad műsorai pedig Hunyadi Jánossal lesznek kapcsolatosak. Pécsett rövidesen megalakul a Hunyadi-ünnepségek emlékbizottsága, amely összeállítja majd. az ünnepség részletes programját. A pécsi ünnepségen, - a budapesti vendégek mellett, - résztvesz majd a román, a jugoszláv, a bolgár és az albán népfront, illetve hazafias arcvonal küldöttsége. A tiszti delegációkon kívül, küldöttségeket hívnak meg Csehszlovákiából és Lengyelországból. Hír szerint, az ünnepségen eszéki küldöttek is megjelennek." [2]

1956. július 7-én jelent meg: "Régi és új szobrainkról
Martyn Ferenc festőművész nemrégiben Budapesten járt és megtekintette Pátzay Pál Hunyadi szobrát. Munkatársunk felkereste a mestert és megkérte, mondja el véleményét a szoborról és annak pécsi elhelyezéséről. Martyn Ferenc a következőket válaszolta:
Nem feladatom, hogy a pécsi szobrok helyiét városrendezési szempontból, és magukat a műveket részletesen elemezzem, inkább arról beszélnék, hogy néhány hét múlva új szobrot avatunk Pécsett: Hunyadi János lovasszobrát. Ez az esemény már esztendők óta foglalkoztatja a szakemberek egész sorát és városunk egész lakosságát. Pátzay Pál Hunyadi-szobrát a minap Budapesten a Jász utcai bronzöntöde csarnokában láttam. A csaknem négy méter magas alkotás útrakészen áll, talapzatának köveit már Pécsre szállították, a nyolc méter magas monumentum tehát nemsokára elkészül. … A kutatások során egyre szűkült a kör, és végeredményben a Széchenyi tér délkeleti pontján állapodott meg a bizottság, ahol olyképpen helyezik el Hunyadi szobrát., hogy a törökverő lovával nyugat felé fordul. … A pécsiek tehát fogadják el, hogy a szobor alkotója és a szakemberek hosszú, igen alapos meggondolások alapján az egyik legjobb megoldást választották a Hunyadi-szobor elhelyezésére. Az elkövetkezendő esztendők pedig minden bizonnyal igazolják majd e megoldás helyességét, és az elpatinásodó Hunyadi-szobor éppen úgy szerves, összetartozó része lesz városunknak, mint például a székesegyház, vagy városunk sok más műemléke, építészeti vagy képzőművészeti remeke." [3]

1956. július 26-án jelent meg: "Készül a Hunyadi szobor felirata
Szerdán, a délelőtti órákban, kíváncsi embertömeg vette körül a Széchenyi tér jobb sarkában a Hunyadi szobor alapzatát. Figyelték a kőfaragókat, akik kezükben kalapáccsal és vésővel, a kirajzolt betűket, a szobor alapzatának feliratait vésték. A tartó oszlop jobboldalán Czuczor Gergely költőnek következő verssora olvasható: ,,..S acélt ragad, lovára kap Csatáz, vív, izzad éj és nap S míg nem győz, nincs nyugalma." A szobor alapzatának baloldalán a felirat arra a kérdésre ad választ, hogy ki állította a szobrot és milyen alkalomból. Szövege a következő lesz:
„A magyar nép
Hálás megemlékezése jeléül
Emelte 1956-ban Hunyadi János halálának 500. évfordulóján"
A szoborral szemben állva pedig csak ez olvasható: Hunyadi János." [4]

1956. július 27-én jelent meg: "Budapesten, a Művészeti Alap Jász utcai bronzöntőtelepén, már az utolsó szereléseket is elvégezték Hunyadi János monumentális lovasszobrán. Pátzay Pál, Kossuth-díjas szobrászművész alkotását — amelyen a mester közel két évig dolgozott, - július 28-án, szombaton hozzák Pécsre. A hatalmas bronzszobrot úgynevezett transzformátorszállító autóval hozzák Pécsre. Az útvonalon, ahol a szobrot szállítják, előre lemérték a hidak magasságát, hogy szállítás közben a szobor meg ne sérüljön. A szobrot a Pécsi Vízművek emelődarujával a jövő héten helyezik el a Széchenyi téren addigra elkészülő alapzatra." [5]

1956. július 31-én jelent meg: "Megérkezett Hunyadi János bronzszobra Pécsre
A [július 28/29-i] szombatról vasárnapra virradó éjszaka százakra menő tömeg csodálta meg az este fél 11 órakor Pécsre érkezett Hunyadi szobrot. A szobor eredeti tervek szerint három részbe szerelve egy transzformátorszállító kocsin érkezett meg. Elkísérte Vigenali Gusmano, a Képzőművészeti Alap Bronzöntödéjének vezetője is. Hétfőn [július 30-án] az ő irányításával emelték le a BELSPED munkásai a 20 egynéhány mázsás szobrot a kocsiról és vontatták a talapzat mellé. Hunyadi János bronzszobrát [augusztus 1-én] szerdán állítják össze az öntőműhely Pécsre utazó szakemberei és [augusztus 4-én] szombaton emelik talapzatára. Szombattól 12-ig a Hunyadi ünnepségig lepellel fedik a szobrot, amely - ha elhelyezéséről vita is folyt, - a legszebb magyar műalkotások egyike." [6]

1956. augusztus 14-én jelent meg az augusztus 12-i avatásról: "A népek barátságának jegyében zajlott le a pécsi Hunyadi-emlékünnepség
Megkezdődik az emlékünnepség
Negyed 11 óra tájban egymásután érkeztek meg a külföldi és belföldi meghívott vendégek. A Nádor étterem kupolatermében Györkő Antal elvtárs. Pécs város tanácsa v. b.-elnöke fogadta a vendégeket, akiket szívélyesen üdvözölt. Fél 12-kor mintegy 15 ezer ember töltötte be a Széchenyi teret és a térre vezető utcákat. A lepellel fedett lovasszobor mellett, feszes vigyázzban négy honvéd áll díszőrséget. Fél 12 előtt néhány perccel, a szoborral szemben felállított díszemelvényen elfoglalták helyüket a meghívottak: … Mindenki megcsodálta Ibrahim Rhecsit, az Albán Demokratikus Népfront krujai tanácsának vezetőjét, aki festői népviseletben, fehér ingben, nadrágban, feszes, gazdagon hímzett mellényben, fekete paszománttal dúsan kivarrott mentében, hófehér fezben lépett a díszemelvényre és vele együtt a bolgár, csehszlovák, jugoszláv, lengyel és román küldöttségek tagjai, valamint a diplomáciai testületek képviselői.
A városi tanács toronyórája pontosan fél 12-t mutatott, amikor megszólaltak a honvédzenekar fanfárjai, majd Janza Károly altábornagy elvtárs, a honvédelmi miniszter helyettese fogadta a honvédség jelentését. …
Ezután következett az ünnepi pillanatok között a legünnepibb pillanat, lehullott a hatalmas lovasszoborról a lepel és a pécsiek, akik a talapzat építésétől a ráemelésig végigkísérték új szobruk útját, úgy nézték Pátzay Pál remekművét, mintha most látták volna elsőízben. A kinyújtott karú, lovát fékentartó hadvezér határozott, erős mozdulattal irányítja katonáit, vonásait akarat keményíti, szeme messze néz, távoli csaták ködébe. A művésznek sikerült úgy megformálnia Hunyadi alakját és arcát - akit egyébként egyetlen hiteles arckép sem őrzött meg az utókor számára, - ahogyan ő, a törökverő az emberek millióinak a szívében él és élni fog." [7]
Források:
[1] Dunántúli Napló 9. 1952. január 27. 22. sz. p. 5.
[2] Dunántúli Napló 13. 1956. június 13. 138. sz. p. 1.
[3] Dunántúli Napló 13. 1956. július 7. 159. sz. p. 3.
[4] Dunántúli Napló 13. 1956. július 26. 175. sz. p. 11.
[5] Dunántúli Napló 13. 1956. július 27. 176. sz. p. 1.
[6] Dunántúli Napló 13. 1956. július 31. 179. sz. p. 4.
[7] Dunántúli Napló 13. 1956. augusztus 14. 191. sz. p. 1.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
191
Feltöltve
2006.10.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 06.10.14.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
188
Feltöltve
2006.10.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 06.10.14.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
192
Feltöltve
2006.10.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 06.10.14.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
189
Feltöltve
2006.10.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 06.10.14.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
190
Feltöltve
2006.10.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 06.10.14.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
5661
Feltöltve
2006.10.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 06.10.14.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
58181
Feltöltve
2010.06.22. 22:00

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dr. Pinczés Sándor 10.06.22. 22:00

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
58184
Feltöltve
2010.06.22. 22:02

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dr. Pinczés Sándor 10.06.22. 22:02

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
58182
Feltöltve
2010.06.22. 22:00

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dr. Pinczés Sándor 10.06.22. 22:00

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
68755
Fotózva
2009. április
Feltöltve
2010.10.12. 22:55
EXIF információk...
PENTAX Corporation / PENTAX Optio V10
ƒ46/10 • 1/400 • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 10.10.12. 22:55
2009. április

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
75574
Feltöltve
2011.01.14. 23:37
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot A60
ƒ28/10 • 1/20

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Vajda Zsófi 11.01.14. 23:37

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
81003
Fotózva
2010. április
Feltöltve
2011.03.24. 23:24
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D40
ƒ110/10 • 1/500 • ISO400

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csuhai István 11.03.24. 23:24
2010. április

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

2010
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
106724
Fotózva
2010. augusztus
Évszám
2010
Feltöltve
2012.03.17. 09:27
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ42/10 • 1/900 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.03.17. 09:27
2010. augusztus
2010

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

2010
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
106725
Fotózva
2010. augusztus
Évszám
2010
Feltöltve
2012.03.17. 09:28
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ42/10 • 1/900 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.03.17. 09:28
2010. augusztus
2010

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

2010
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
106726
Fotózva
2010. augusztus
Évszám
2010
Feltöltve
2012.03.17. 09:28
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ42/10 • 1/700 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.03.17. 09:28
2010. augusztus
2010

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
121759
Feltöltve
2012.10.21. 15:42
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ45/10 • 1/400 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.10.21. 15:42

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
121760
Fotózva
2005. január
Feltöltve
2012.10.21. 15:42
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ34/10 • 1/600 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.10.21. 15:42
2005. január

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
135202
Feltöltve
2013.04.03. 21:31
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX260 HS
ƒ40/10 • 1/40 • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

monyesz 13.04.03. 21:31

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
198845
Fotózva
2011. április
Feltöltve
2015.03.17. 16:04
EXIF információk...
PENTAX Corporation / PENTAX Optio V10
ƒ46/10 • 1/400 • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 15.03.17. 16:04
2011. április

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
219258
Feltöltve
2015.10.02. 10:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ56/10 • 1/13 • ISO1000

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.02. 10:28

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
219259
Feltöltve
2015.10.02. 10:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ63/10 • 1/640 • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.02. 10:28

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
219260
Feltöltve
2015.10.02. 10:29
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ63/10 • 1/250 • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.02. 10:29

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
219261
Feltöltve
2015.10.02. 10:29
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ63/10 • 1/250 • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.02. 10:29

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
219262
Feltöltve
2015.10.02. 10:32
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ50/10 • 1/400 • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.02. 10:32

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
249575
Feltöltve
2016.08.12. 21:08
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/400 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 16.08.12. 21:08

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360986
Feltöltve
2019.06.18. 13:55
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/3115 • 3.5mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 13:55

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360987
Feltöltve
2019.06.18. 13:55
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/3559 • 3.5mm • ISO103

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 13:55

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360988
Feltöltve
2019.06.18. 13:55
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/3559 • 3.5mm • ISO101

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 13:55

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360989
Feltöltve
2019.06.18. 13:55
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/1873 • 3.5mm • ISO105

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 13:55

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360990
Feltöltve
2019.06.18. 13:55
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/2203 • 3.5mm • ISO104

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 13:55

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360991
Feltöltve
2019.06.18. 13:55
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/1783 • 3.5mm • ISO103

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 13:55

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360996
Feltöltve
2019.06.18. 14:07
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/2874 • 3.5mm • ISO103

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 14:07

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
360997
Feltöltve
2019.06.18. 14:07
EXIF információk...
HUAWEI / DRA-L21
ƒ28/10 • 1/2674 • 3.5mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Maxell Miklós 19.06.18. 14:07

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
365589
Feltöltve
2019.07.16. 18:59
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/1000 • 19.9mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 19.07.16. 18:59

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
365590
Feltöltve
2019.07.16. 18:59
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1250 • 12.9mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 19.07.16. 18:59

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
365591
Feltöltve
2019.07.16. 18:59
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1250 • 11.6mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 19.07.16. 18:59

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
365592
Feltöltve
2019.07.16. 18:59
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1000 • 6.4mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 19.07.16. 18:59

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
365593
Feltöltve
2019.07.16. 18:59
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1000 • 4.3mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 19.07.16. 18:59

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
418310
Feltöltve
2020.10.01. 14:44
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ60
ƒ33/10 • 1/2000 • 4.3mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hőgye Lajos Tibor 20.10.01. 14:44

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
424329
Fotózva
2011. január
Feltöltve
2020.11.14. 11:31
EXIF információk...
PENTAX Corporation / PENTAX Optio V10
ƒ31/10 • 1/60 • 6.3mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 20.11.14. 11:31
2011. január

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
424330
Fotózva
2011. január
Feltöltve
2020.11.14. 11:31
EXIF információk...
PENTAX Corporation / PENTAX Optio V10
ƒ31/10 • 1/60 • 6.3mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 20.11.14. 11:31
2011. január

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
424331
Fotózva
2011. január
Feltöltve
2020.11.14. 11:31
EXIF információk...
PENTAX Corporation / PENTAX Optio V10
ƒ31/10 • 1/50 • 6.3mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 20.11.14. 11:31
2011. január

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
434901
Fotózva
2015. július
Feltöltve
2021.03.02. 09:09
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX130 IS
ƒ35/10 • 1/1250 • 5.4mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hőgye Lajos Tibor 21.03.02. 09:09
2015. július

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
434902
Fotózva
2015. július
Feltöltve
2021.03.02. 09:09
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX130 IS
ƒ45/10 • 1/800 • 14.3mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hőgye Lajos Tibor 21.03.02. 09:09
2015. július

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
450385
Feltöltve
2021.07.16. 10:48
EXIF információk...
Panasonic / DMC-TZ60
ƒ36/10 • 1/640 • 5.8mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hőgye Lajos Tibor 21.07.16. 10:48

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
455904
Feltöltve
2021.08.21. 10:14
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D7200
ƒ9/1 • 1/320 • 22mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Bertha János 21.08.21. 10:14

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
455905
Feltöltve
2021.08.21. 10:14
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D7200
ƒ63/10 • 1/640 • 100mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Bertha János 21.08.21. 10:14

Archív fotók

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
381111
Forrás
Magyarország 40 évéből (Reflektor Kiadó, 1985)
Feltöltve
2019.10.30. 11:59
Képinfó
Avatást látunk
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 19.10.30. 11:59
Archív felvétel

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

az archív képekért köszönet Tóth Tibornak
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
5818
Feltöltve
2006.10.14.
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

uzmaria 06.10.14.
Archív felvétel
az archív képekért köszönet Tóth Tibornak

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Reismann János felvétele az 1963-ban megjelent Kincses Baranya című könyvből.
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
69942
Évszám
1963
Feltöltve
2010.10.26. 20:55
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / SP320
ƒ56/10 • 1/30 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csanádi Árpád 10.10.26. 20:55
1963, Archív felvétel
Reismann János felvétele az 1963-ban megjelent Kincses Baranya című könyvből.

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

60-as évek
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
124492
Forrás
Képeslap
Feltöltve
2012.11.13. 16:30
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 12.11.13. 16:30
Archív felvétel
60-as évek

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
166164
Forrás
Saját - Művészet folyóirat, 1971. október
Évszám
1971
Feltöltve
2014.05.19. 15:57
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 14.05.19. 15:57
1971, Archív felvétel

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

1967 Képeslap
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
16220
Évszám
1967
Feltöltve
2009.04.09. 15:51
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 09.04.09. 15:51
1967, Archív felvétel
1967 Képeslap

"Hunyadi János-szobor" c. alkotás fotói

Képeslap
Alkotó
Település
Pécs
Feltöltő
Azonosító
16221
Feltöltve
2009.04.09. 16:06
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 09.04.09. 16:06
Archív felvétel
Képeslap
Összesen 54 fotó

Műlap története

05.06. 20:34
Megérintettem a "Hunyadi János-szobor" alkotást
22.04.16. 15:33
A "Hunyadi János-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
22.04.10. 10:06
A "Hunyadi János-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.08.21. 10:14
2 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
21.07.16. 10:48
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
21.03.02. 09:09
2 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
20.11.14. 11:31
3 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
20.10.01. 14:44
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
19.10.31. 09:03
A Közösség megszavazta a Hunyadi János-szobor műlapon várakozó szerkesztést
19.10.30. 11:59
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
19.07.16. 18:59
5 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
19.06.18. 14:07
2 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
19.06.18. 13:55
6 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
16.08.12. 21:08
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
15.10.02. 10:32
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
15.10.02. 10:29
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
15.10.02. 10:29
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
15.10.02. 10:28
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
15.10.02. 10:28
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
15.03.17. 16:04
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
14.12.27. 18:33
Megérintettem a "Hunyadi János-szobor" alkotást
14.09.25. 17:47
A "Hunyadi János-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
14.05.19. 15:57
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
14.02.17. 09:46
A "Hunyadi János-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
13.04.03. 21:31
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
12.11.13. 16:30
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
12.10.21. 15:42
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
12.10.21. 15:42
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
12.03.17. 09:28
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
12.03.17. 09:28
1 új fotót töltöttem a "Hunyadi János-szobor" műlaphoz
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.