SZÁNTÓ Piroska

#4382
festő, grafikus, (Kiskunfélegyháza, 1913. december 7. - Budapest, 1998. augusztus 2.)

,

1931-ben felvették a Magyar Iparművészet Főiskolára, majd egy év után átiratkozott a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, Szőnyi István osztályába, ahonnan baloldali politikai tevékenysége miatt kizárták. Ezt követően Rázsó Klára magániskolájában Vaszary János tanfolyamát látogatta. 1958, 1971: Munkácsy-díj; 1965: ezüstérem, Certaldo; 1973: nívódíj; érdemes művész, a Munka Érdemrend arany fokozata; 1983: Kossuth-díj; 1992: Pro Urbe Budapest kitüntetés; 1994: a Magyar Köztársasági Érdemrend polgári tagozatának Középkeresztje. Első férje Seiden Gusztáv fotóművész, második férje Vas István költő volt. 1934-ben csatlakozott a Szocialista Képzőművész Csoporthoz, majd annak 1939-1940 táján megalakuló jogutódjához, a Szocialista Képzőművészek Társaságához. 1937-ben Bálint Endre hívására ment először Szentendrére, ahol a Korniss Dezső és Vajda Lajos körül csoportosuló fiatalok köréhez csatlakozott. Ettől kezdve haláláig a szentendrei művészélet szereplője volt. 1945-től 1948-ig, feloszlásáig az Európai Iskola tagja volt. Korai tájábrázolásait, figurális kompozícióit, rajzait későbbi munkásságában is fel-feltűnő expresszív hangvétel jellemzi (Staravoda, 1938). Kiemelkedik közülük a több változatban megfestett Kofahajó (1939) c. festménye, melyen a Szentendréről Pestre menő, vásározó asszonyok monumentálissá növelt alakjait ábrázolja Derkovits képszerkesztési módszerét továbbgondolva. A 40-es évek elejétől Vajda késői szürrealista műveinek hatására találta meg képi gondolkozásának egyik ciklikusan visszatérő arculatát, a szürrealisztikus, antropomorfizált növény- és állatábrázolásokat: száradó kukoricák, burjánzó káposztafejek, konok, kemény mákok, elhullott pillangók vallanak a művész érzelmeiről (A hold árnyéka, 1947-48; Mese, 1969; Atalanta, 1975). A természettel kialakított bensőséges kapcsolat a stiláris változások ellenére mindvégig művészetének egyik alapvető jellemzője maradt. E törekvéseket foglalta szintézisbe a Cantata Profana c. nagyméretű gobelinjében (1969-1971, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolába tervezte). Az 50-es években Villon, Boccaccio, Shakespeare, Kipling, Krúdy, Radnóti műveinek illusztrálása jelentett megélhetést a művész számára. 1956 eseményeit nyers riportrajzokban örökítette meg. Az 50-es évek második felében új stiláris vonások jelentek meg műveiben. A sziporkázó színek testes, fekete vonalak konstrukcióiba kényszerülnek. Az 1963-as nagysikerű kiállításán bemutatott, e felfogásban készült művek, tárgyi utalásaik ellenére a francia lírai absztrakció - többek között - A. Manessier által képviselt vonulatával mutatnak rokonságot (Holdas kert, 1962). Bár művészi gondolkodását már korábban is jellemezte az a tendencia, hogy sorozatokban dolgoz fel egy-egy témát, a 60-as évektől kezdődően azonban mindez felerősödik, a képépítés azonossága mellé sokszor technikai eljárásokat és anyaghasználatot is társított a művész. Így születtek például a 60-as évek elején a század eleji aktivisták lendületét idéző, tussal készített, konstruktív tájrajzai (Forgó táj, 1964). A rohamosan pusztuló népi kultúrával és a tradicionális morális értékek felszámolódásával való szembesülés inspirálta a 60-as évek végétől kezdődően esendő útszéli keresztekről, meggörbült pléhkrisztusokról, málladozó temetői piétákról lapidáris egyszerűséggel festett csoportját (Csonka feszület, 1969; Pléhkrisztus és Mária, 1985). Hasonló élményekben és a háborús emlékekben gyökerezik a bajóti asszonyokról a 70-es évek második felében készített, monumentális, a pasztell technikától líraivá szelídült figuráinak sora (Templomablak, 1977). A 70-es években indította ~ életpályájának hátralévő idejét átívelő Szerelmesek c. sorozatát, mely két jól körülhatárolható csoportra bomlik. A sorozat korai darabjain indázó vonalakkal rajzolt, arany, ezüst, fekete és fehér színekkel, dekoratívan festett, csurgatással készült, a csontvázukig lemeztelenített, ölelkező figurák mind tematikailag, mind stilárisan a szecesszióban fogant előképek továbbgondolásai ("Terminus vitae sed non amoris", 1971). A sorozat második csoportjának darabjai a művészi pálya utolsó évtizedében keletkeztek, és a korai művek hűvös izzásával szemben - a posztmodern festészettől is megérintve - színekben gazdagabban, és az ún. tupfolással készült képein pedig matériában is érzékibben jeleníti meg egymásnak feszülő párjait (A kispárna, 1989). Életművét a Szombathelyi Képtárnak ajándékozta 1988- ban. Irodalmi értékű elbeszéléseiben életének fordulópontjairól vall és kortársainak állít emléket.

Mesterei . 

 • Vaszary János.

Egyéni kiállítások . 

 • 1946 • Európai Iskola kt., Budapest

 • 1957 • Csók Galéria, Budapest (kat.)

 • 1958 • Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár

 • 1963 • Csók Galéria, Budapest (kat.)

 • 1966 • Dürer Terem, Budapest • Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza

 • 1967 • Művészklub, Kecskemét

 • 1968 • Certaldo (OL)

 • 1970 • Műcsarnok, Budapest (gyűjt., kat.) • Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

 • 1971 • Műcsarnok, Győr

 • 1972 • ~. grafikai kiállítás, Helikon Galéria, Budapest • Zodiákus Klub, Esztergom

 • 1974 • Szerelmesek, Művésztelepi Galéria, Szentendre (kat.)

 • 1977 • Műcsarnok, Budapest (kat.)

 • 1977 • Ajka

 • 1980 • Várszínház Galéria, Budapest • Kernstok Terem, Tatabánya

 • 1981 • Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely

 • 1982 • Szentendrei Képtár, Szentendre (gyűjt., kat.)

 • 1984 • Gulácsy Galéria, Budapest

 • 1985 • Madách I. Művelődési Központ, Vác

 • 1986 • Keresztény Múzeum, Esztergom • Csikász Galéria, Veszprém (kat.)

 • 1987 • Szombathelyi Képtár, Szombathely (gyűjt., kat.) • Gulácsy Galéria, Budapest • Műhely Galéria, Szentendre

 • 1990 • Szentesi Művelődési Központ Kisgaléria, Szentes

 • 1992 • Liebende, Blumen, Collegium Hungaricum, Bécs (kat.) • Szerelmesek, Vigadó Galéria, Budapest

 • 1993 • Certaldo • Milánó • Siena (kat.) • Városi Hangverseny és Kiállítóterem, Zalaegerszeg • Városi Galéria, Nyíregyháza • Retrospektív kiállítás, Szentendrei Képtár, Szentendre (kat.)

 • 1996 • Barcsay Iskola Galéria, Szentendre • Erdész Galéria, Szentendre

 • 1997 • Városi Könyvtár, Győr

 • 1998 • Bálint Zsidó Közösségi Ház, Budapest • Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza (kat.).

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1945 • Szociáldemokrata Párt Képzőművészeti Társasága és meghívott vendégei, Ernst Múzeum, Budapest

 • 1946 • A Magyar Képzőművészetért mozgalom I. kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest • Fiatal Magyar Képzőművészetért, Fővárosi Képtár, Budapest • Az Európai Iskola, Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete

 • 1948 • "Mi magunk", Európai Iskola XXXIII. kiállítása, Budapest, Üllői u. 11. • Száz magyar művész kiállítása, Fővárosi Képtár, Budapest • A magyar képzőművészet újabb irányai, Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1958 • Exposition des Peinture, Sculpture et Arts Graphiques Hongrois d'aujour d'hui, Antwerpen

 • 1959 • Képzőművésznők nemzetközi kiállítása, Műcsarnok, Budapest

 • 1964 • Szocialista Képzőművészek Csoportja 1934-1944, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1966 • Magyar képzőművészeti kiállítás, Petit Palais, Párizs

 • 1969 • Mai magyar egyházművészet, Róma

 • 1973 • Európai Iskola, Csók Képtár, Székesfehérvár

 • 1982 • Szocialista grafika 1918-1945, Szombathely

 • 1984 • Az (ismeretlen) Európai Iskola. A huszadik század magyar művészete, Budapest Galéria, Budapest

 • 1996 • Genius loci (Szentendre látványa és motívumai festményeken és fotókon), Szentendrei Képtár, Szentendre

 • 1997 • A cirkusz világa a magyar művészetben, Kassák Lajos Múzeum, Budapest.

Művek közgyűjteményekben . 

 • Ferenczy Múzeum, Szentendre

 • Fővárosi Képtár, Budapest

 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • Szombathelyi Képtár, Szombathely

 • ~ Emlékszobája (Budapest Várkert rakpart 17.).

Publikációi . 

 • Bálám szamara, Budapest, 1982

 • Forradalmi szvit, Budapest, 1989

 • Akt, Budapest, 1994

 • Életemből, Vigilia, 1971/5.

 • Tágas ég alatt, Forrás, 1977/8.

Irodalom . 

 • N. N.: ~. képei, Kis Újság, 1946. augusztus 9.

 • Kemény K.: A kukoricaistennő, in: Hamvas B.-Kemény K.: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon, Budapest, é. n. (1947)

 • Juhász F.: (kat. bev., Csók Galéria, 1957)

 • Havas L.: ~ kiállítása, Népakarat, 1957. május 23.

 • Rónay Gy.: (kat. bev., Csók Galéria, 1963)

 • Artner T.: ~ művészetéről, Új Írás, 1963/9.

 • Dévényi I.: ~ újabb munkái, Vigilia, 1963/6.

 • Néray K.: Arcok a virágágyból, Művészet, 1963/7.

 • Passuth K.: ~ kiállítása a Csók Galériában, Élet és Irodalom, 1963. április 24.

 • Frank J.: ~ műtermében, Élet és Irodalom, 1966. január 8.

 • Passuth K.: ~ kiállítása, Művészet, 1966/8.

 • Rónay Gy.: ~ kiállítása, Népművelés, 1966/5.

 • Szabó Gy.: ~ grafikái, Élet és Irodalom, 1966. március 6.

 • Rónay Gy.: (kat. bev., Műcsarnok, 1970)

 • Körner É.: ~ kiállítása a Műcsarnokban, Kritika, 1970/8.

 • Néray K.: ~ kiállításáról, Művészet, 1970/11.

 • Perneczky G.: Sirály, Élet és Irodalom, 1970. május 16.

 • Hegyi B.: Beszélgetés ~val, Vigilia, 1971/5.

 • Havas L.: ~ kiállítása a Műcsarnokban, in: Képzőművészeti Almanach 3., Budapest

 • Mucsi A.: (kat. bev., Művészetelepi Galéria, Szentendre, 1974)

 • Szabadi J.: ~ újabb képeiről, Vigilia, 1974/8.

 • Szabó M.: ~ képeiről, Kortárs, 1974/9.

 • Vadas J.: ~'s exhibition, Hungarian Review, 1974/6.

 • Juhász F.: ~, Új Írás, 1976/10.

 • Körner É.: Zeichnungen von ~, Budapester Rundschau, 1976. december 13.

 • Frank J.: (kat. bev., Műcsarnok, 1977)

 • Horváth Gy.: ~ képei és rajzai, Tükör, 1977. április 17.

 • Csapó Gy.: ~, in: uő: Művészek, műhelyek, Budapest, 1978

 • Rózsa Gy.: ~ fekete hátterei, in: uő: Nyitott Galéria, Budapest, 1980

 • Béládi M.: A józan derű írója, Jelenkor, 1983/11.

 • Mucsi A.: (kat. bev., Szentendrei Képtár, 1982)

 • Acsay J.: Konfliktusok nélkül, Művészet, 1984/7.

 • P. Szűcs J.: Követőből örökös, in: uő: Művészettörténés, Budapest, 1985

 • Szabó Gy.: ~, Budapest, 1985

 • Szabó Gy.: (kat. bev., Csikász Galéria, Veszprém, 1986)

 • Frank J.: (kat. bev., Szombathelyi Képtár, Szombathely, 1987)

 • E. Nagy L.: A legnagyobb bűn a közöny. Interjú ~val, Új Forrás, 1988/2.

 • Frank J.: Szerelmesek, Élet és Irodalom, 1991. február 8.

 • Sármány I.: (kat. bev., Collegium Hungaricum, Bécs, 1992)

 • Mándy I.: Szerelmesek, Élet és Irodalom, 1992. október 2.

 • Mazányi J.: (kat. bev., Szentendrei Képtár, 1993)

 • Csűrös M.: ~ kiállítása, Művészet, 1993/1.

 • Salamon N.: ~ festőművész ajándékának szerződési krónikája, Vasi Szemle, 1993/1.

 • Takács Gy.: ~ könyvillusztrációi, Somogy, 1996/1.

 • Ottlik G.: ~ kukoricái, Élet és Irodalom, 1996. május 3.

 • Sümegi Gy.: Forradalmi szvit 1956. Beszélgetés ~val, Új Művészet, 1996/10.

 • Pogány G.: (kat. bev., Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, 1998)

 • Frank J.: Szerelmesek, Élet és Irodalom, 1998. február 6.

Az adatok az Enciklopédia Kiadó által kiadott Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I-III. köteteinek digitális változatából származnak. A kötetek tartalmát nem frissítjük, csak közreadjuk.

Információk a lexikonról