SZERVÁTIUSZ Jenő

#4503
szobrász, (Kolozsvár, 1903. július 4. - Budapest, 1983. szeptember 15.)

,

1925: Vágó Gábor kolozsvári szobrász műtermében dolgozott (a kolozsvári iparosegylet ösztöndíjával); 1925-1927: az École Libre iparművészeti tanfolyam esti kurzusait látogatta; 1927-1930: kolozsvári Szépművészeti Iskola 1929: Hivatalos Szalon (Salon Official) Simu-díja, Bukarest; 1964: érdemes művész; Román Állami díj; 1956: Munka Érdemrend II. fokozata; 1968: Kulturális Érdemrend II. fokozat. 1933-1934-ben Szolnay Sándorral szabadiskolát tartott fönn Kolozsváron, 1941-1943 között a csíksomlyói Kalot népfőiskola szobrászati tanfolyamát vezette. 1934-től huzamosabb ideig Nagybányán dolgozott; kiállított a művésztelep tagjaival. Angol hadifogságból (1944-1946) hazatérve 1949-1965 között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskola tanára volt. A XX. sz.-i erdélyi szobrászat kiemelkedő egyénisége. Művei balladás-lírai hangvételben, s az expresszivitást mindenütt érvényre juttató erővel adtak számot az idegenbe szakadt magyar népcsoport létküzdelméről, a szülőföldhöz való mély ragaszkodásáról, hitvilágáról, legendáiról. Határozott egyéni stílusa, alkotásainak elkülönülő erdélyi íze számos követőjének munkáin fölismerhető. Kőből, márványból, de leginkább fából készítette szobrait és domborműveit. Korai, vertikálisan nyújtott formájú, expresszív szobrai a legjelentősebbek.

Egyéni kiállítások . 

 • 1931 • Kolozsvár [Pere Abrudánnal]

 • 1934 • Minerva Terem [Tasso Marchinivel], Kolozsvár • Minerva Terem [Gy. Szabó Bélával, Vásárhelyi Ziegler Emillel], Kolozsvár

 • 1935 • Nagybánya [Petre Abrudánnal, Gheorghe Manuval]

 • 1935-1936 • Szatmárnémeti [Petre Abrudánnal]

 • 1936 • Kolozsvár • Nagybánya

 • 1937 • Tamás Galéria, Budapest

 • 1938 • Festőiskola [Klein Józseffel], Nagybánya

 • 1939 • Vármegyeház [Szolnay Sándorral], Kolozsvár

 • 1956 • Képzőművész Galéria, Kolozsvár

 • 1961 • Művészeti Múzeum, Kolozsvár

 • 1962 • Nagyvárad • Marosvásárhely

 • 1964 • Dalles T., Bukarest • Ploieşti • Nagyszeben • Csíkszereda • Gyergyószentmiklós [Karácsony Jánossal], 1965 • Székelyudvarhely • Székelykeresztúr [Karácsony Jánossal] • Sepsiszentgyörgy [Karácsony Jánossal] • Brassó

 • 1970 • Siklósi Vármúzeum

 • 1976 • Korunk Galéria, Kolozsvár.

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1947 • Mai romániai képzőművészet, Szépművészet Múzeum, Budapest

 • 1952 • A Román Népköztársaság Képzőművészete, Moszkva

 • 1964 • Román képzőművészeti kiállítás, Puskin Múzeum, Moszkva

 • 1970 • Dalles T., Bukarest

 • 1974 • Emberi formák, Rodin Múzeum, Párizs.

Köztéri művei . 

 • Világháborús emlékmű (kő, 1939, Csíkmenaság)

 • relief (kő, 1943, Kolozsvár, Méhes utcai iskola)

 • Tamási Áron-síremlék [Szervátiusz Tiborral] (trachit, 1971-1972, Farkaslaka)

 • Jókai-emlékkő [Szervátiusz Tiborral] (1978, Pápa)

 • Cantata Profana (fa dombormű, 1980, Sopron, Erdészeti Egyetem).

Irodalom . 

 • Vásárhelyi Z. E.: Erdélyi művészek, Kolozsvár, 1937

 • Kováts I.: ~ összegyűjtött művei, Új Élet, 1961/20.

 • Koczogh Á.: ~ Bartók-szobrai, Művészet, 1967/8.

 • Banner Z.: Arc mellett tenyér, Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973

 • Şorban, R.: ~, Budapest, 1973

 • Banner Z.: ~, Bukarest, 1976

 • Murádin J.: Erdélyi festőiskolák, Bukarest, 1997.

Az adatok az Enciklopédia Kiadó által kiadott Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I-III. köteteinek digitális változatából származnak. A kötetek tartalmát nem frissítjük, csak közreadjuk.

Információk a lexikonról