Pogány Gábor Benő szobrászművész restaurálási, rekonstruálási munkái

Szubjektív élményanyag, gondolatébresztő. Blogom megírásánál a szobrászművész restaurálási, rekonstruálási munkáinak összegyűjtése és megismertetése volt a célom, a bennem lerakódott élmények visszatükrözésével.
Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászművész restaurálási tevékenységével először akkor találkoztam, mikor 2020-ban levelével keresett meg engem. Az abban leírtak alapján sikerült a besenyszögi I. világháborús emlékmű, általam készített köztérképes műlapján, annak felavatásáról írtakat pontosítani. Ezzel nagy segítséget nyújtott nekem akkor. Ugyanakkor megírta azt is, hogy ő restaurálta az emlékművön látható Borbereki Kovács Zoltán szobrot, 2017-ben. [1]

Ennek az információcserének további folyományaként megtudtam Pogány Gábor Benő szobrászművésztől, hogy több restaurálása, rekonstruálása is volt, illetve vett részt restaurálási munkákban. Idézem sorait: „Alkotói tevékenységem mellett, sok bronzból készült szobrot restauráltam már. Mivel saját szobraimat is magam öntöm bronzba, így ez az anyag közel áll hozzám, nem jelent különösebb technikai kihívást egy régi bronzszobor restaurálása.” [2]

Felfigyeltem leveléből, különösen arra a részre, hogy „saját szobraimat is magam öntöm bronzba”. Ettől inspirálva, elkezdtem a régi újságcikkekben keresni erről, melynek eredményeként olvastam, hogy a szobrász dolgozott Budapesten az Állami Öntödében cizellőrként, majd öntőként, miközben a budapesti képző- és iparművészeti szakközépiskolában tanult. „Később nappali tagozatos lett, majd sikeresen felvételizett a Képzőművészeti Főiskolán.”. [3]

2021. áprilisban újabb lendületet vett tervem, a szobrász restaurálási tevékenységéről készíteni szándékozott blog készítésére, miután a szobrászművész megtisztelő megkeresése érkezett hozzám. Ebben megírta, hogy nemrégen restaurálta a szolnoki Eötvös téren levő pelikános dísz-kutat. Ennek a hírnek nyomán, ebben az irányban is elindultam, s a korábbiakban elkezdett gyűjtőmunkámat folytatásába fogtam, a szobrász levelében felsorolt restaurálási munkáinak felfedezése, megismerése érdekében. [2]

Restaurálni, rekonstruálni szobrászok korábbi években készült alkotásait, és e munkával elősegíteni a régi alkotások továbbélését, a szobrászművészet nemes, szép részének vélem. Gyűjtögettem hát Pogány Gábor Benő a restaurálási munkáira vonatkozó információkat, fényképeket. Ezekkel kiegészíteni terveztem a szobrásztól kapott információkat és egyedi fényképeket, hogy mindezek alapján blogom megírását, és az ahhoz kapcsolódó fényképes mappa elkészítését megvalósítsam.

Pogány Gábor Benő szobrászművész restaurálási, rekonstruálási munkái:

1.1988: Budapest, Andrássy út 3. Postamúzeum lépcsőházának aranyozott gipszstukkó-szobrászati díszek restaurálása,
2. 2002: Medgyessy Ferenc Debreceni Déri Múzeum előtti bronz szobrainak restaurálása
3. 2002: Budapest, Corvin téri Lajos kút bronzszobrának restaurálása
4. 2008 után: Borbereki Kovács Zoltán dísz-sírhelyéről ellopott bronzdombormű rekonstruálása,
5. 2013: Wlassics (Wlassich) Gyula mellszobor restaurálása, a Szolnoki Damjanich János múzeum első emeletén található
6. 2015: Honvéd emlékmű felújítása, bronz szobor restaurálása, bronz dombormű rekonstruálása,Tápióbicske
7. 2017: Besenyszögi I.világháborús emlékmű bronzszobor restaurálása,
8. 2021: Szolnok, Eötvös téri dísz-kút restaurálása, felújítása

Újabb információkhoz jutottam a szobrászművész restaurálási munkáiról, melyekkel a továbbiakban kiegészítem, bővítem blogomat, az információk megtalálásának sorrendjében:

9. 1995 Borbereki Kovács Zoltán: Lány halakkal c. szobor restaurálása, Szolnok
10. 1996 Rumi Rajki István: Szent Márton megkereszteli édesanyját c. szobor restaurálása Szombathely
11. 2000 Poroszlai Sándor: Kossuth Lajos szobor letört kard pótlása, Tiszaföldvár
12. 2023 Poroszlai Sándor Kossuth Lajos szobor teljes restaurálása, Tiszaföldvár
13. 2006. Szabó László Famunkás emlékmű restaurálása, Szolnok

A felsorolt restaurálásokról, rekonstruálásokról kicsit bővebben:

1.1988: Budapest, Andrássy út 3. Postamúzeum lépcsőház gipszstukkó-szobrászati díszeinek restaurálása:

A Budapest, Andrássy úti Postamúzeum épületének szobrászati díszeit restaurálta Pogány Gábor Benő, még főiskolásként, néhány kollégájával együtt, az 1980-as évek végén. Leveléből tudtam meg, hogy a valamikori első magyar szikvízgyáros, Saxlehner András palotája lépcsőházi freskóinak restaurálásához kapcsolódóan vettek részt a felújítási munkákban. Ennek során a Lotz Kátroly és tanítványai által készített freskók környezetében levő lépcsőházi aranyozott gipsz-stukkók restaurálását végezte a szobrász, kollégáival.

Az épületről szólnék néhány szót. A Lotz Károly és tanítványai freskóival, Forgó István faragott és intarziás falburkolataival, Thék Endre ajtóival, és Róth Miksa műves üvegablakaival díszített koraeklektikus palota Czigler Győző műegyetemi tanár tervei szerint 1884-1886 között épült. A Magyar Posta 1972-ben vette át helyiségeinek bérleti jogát, s a belső termek felújítása után, megnyitotta a Postamúzeum első állandó kiállítását. A lépcsőházi és beltéri Lotz-freskókat a Műáemléki Felügyelőség 1988-1990 között restauráltatta. Erről a kitervezteponthu oldalon olvashatunk. [4]

Ebben a restaurálási munkában Pogány Gábor Benő és kollégái által végzett restaurálással érintett szobrászati díszítőelemekről nem tudtam fényképfelvételeket készíteni, nem jutottam be az épületbe, ahol már nem a Postamúzeum található. Ezért az interneten talált fényképekről tájékozódtam e restaurálási munkáról, az elismondomponthu oldalról. [5]

Kapcsolódó mappámban a szobrászművész két régi fényképével láttatom a volt Postamúzeumban, az 1980-as évek végén,, kollégáival együtt végzett restaurálási munkájukat. Majd az előző bekezdésemben jelzett fényképeket szerepeltetem, amíg nem nyílik lehetőség a palota látogatására. Ennek célja, bemutatni, hogy milyen lépcsőházi gipszstukkó díszítésekről beszélünk. További két, 2021-ben készült fényképet kaptam Pogány Gábor Benő szobrászművésztől, a palota főbejáratáról és a homlokzaton levő emléktábláról, melyeket mappámba beillesztettem.

2. 2002: Medgyessy Ferenc bronz szobrainak restaurálása, a debreceni Déri Múzeum előtti téren.

Pogány Gábor Benő szobrászművész emlékezete, miszerint 2002-ben történt a debreceni Déri Múzeum előtti bronzszobrok restaurálása [2], alátámasztható az akkori újságcikkekkel [6] [7] is.

Egy 2002.08.15-i Hajdú-Bihari Napló újságcikkében olvasható, hogy megkezdték 2002. augusztusban a múzeum előtti szobrokat, lépcsőket, padokat lebontani, és restaurálásra, felújításra egy püspökladányi műhelybe szállították. [6]

Majd 2002.11.14-én már a restaurált szobrok visszaszállításáról, és helyükre beemeléséről olvashatunk, szintén a Hajdú-Bihari Naplóban. Ugyanitt olvashatunk a bronz szobrok leromlott állapotáról, mely a restaurálást és javítást szükségessé tette. Ugyanebben az újságcikkben írtak arről, hogy a bronz szobrok igen rossz állapotban voltak. Lyukak, repedések keletkeztek rajtuk, melyeket ki kellett javítani, a felületi restaurálás mellett. [7]

Ezt a munkát végezte el Pogány Gábor Benő. Restaurálási munkájával kapcsolódott Szilágyi Attila püspökladányi kőfaragó kőfelújítási munkájához.[2]

Négy nagyméretű bronzszoborról beszélünk, melyeket régi, és nem túl régi debreceni képeslapokon láthatunk, s a debreceni Déri Múzeum 1930-ban történt átadása óta díszítik annak bejárati lépcsőzetét. Medgyessy Ferenc bronz alkotásai, négy allegorikus szobor, a múzeum tevékenységével összefüggésben. [8]

A Déri Múzeum előtti bronzszobrok 2002. évi restaurálása után készült szép fényképeket láthatunk az alkotások köztérképes műlapján. [9]

Kapcsolódó mappámban további fényképeket szerepeltetetek a restaurálás idejéből, valamint két képeslapot, a múzeum előtti részről, a szobrokkal, régen és ma.

3. 2002. Budapest, Corvin téri Lajos kút bronz szobrának restaurálása

A budapesti Corvin téri Lajos-kút restaurálása, felújítása a debreceni Déri Múzeum előtti szobrok restaurálása kapcsán, Szilágyi Attila püspökladányi kőfaragóval kialakult munkakapcsolat következő állomása volt. A Lajos-kút bronzszobrát Pogány Gábor Benő restaurálta 2002-ben. [2]

A vízköpőkkel díszített, mészkő medence tetején egy életnagyságúnál nagyobb bronz honfoglalás-kori vitéz látható, kezében ivótülök, vállán egy elejtett szarvas, lábánál kutya. Ezt a bronzszobrot restaurálta a szobrász. [2]

Erről a munkáról rövid említést tesznek egy 2002.01.10-i újságcikkben, a Népszabadságban. Abban olvashatjuk, hogy a „még szintén áldatlan állapotban lévő Corvin tér rendbetétele már az idén elkezdődik…..Helyreállítják a Lajos-kutat, parkosítanak…” [10]

A Lajos-kút restaurálása, felújítása 2002-ben el is készült. Egy 2002.12.21-i bejegyzésben olvashatjuk, hogy az I. kerületi Corvin tér felújítva, s régi pompájában ékesíti a parkot a Lajos-kút, mely a tér legfontosabb része. Mindezt kerekes Éva, a Budapesti Városvédő Egyesület I. kerületi csoportja nevében írta. [11]

A Lajos-kút történetéről olvashatunk több helyen, most egyik alapján röviden írok róla. A Lajos-kutat Millacher Lajos végrendelete alapján készítették. Az Első Magyar Ásványvízkészülék, Szifonszerelvény és Szikvízgyár Rt. alapítója volt Millacher Lajos. Kívánsága volt, hogy a fővárosra hagyott összegből „írjanak ki egy csak magyar művészek számára nyitott, Budára szánt emlék-kutat érintő tervpályázatot, továbbá kikötötte: a mű neve Lajos-kút legyen, szerepeljen rajta “bronzból medalion alakban készített képmása és azon felírás, hogy Millacher Lajos emelteté hálából Budapest fővárosnak.” A kút 1904-ben készült el, Holló Barnabás alkotása. [12]

A Corvin téri Lajos kút bronzszobrának 2002. évi restaurálása után készült szép fényképeket láthatunk az alkotás köztérképes műlapján. [13]

Kapcsolódó mappámban egy 2012. évi fényképet én is szerepeltetek, mely a 2002. évi rekonstrukció után tíz évvel készült, amikor a kút vízvezetékrendszerének felújítását végezték.

4. 2008 után: Borbereki Kovács Zoltán szolnoki díszsírhelyéről ellopott bronzdombormű rekonstruálása

Pogány Gábor Benő szobrászművész az 1992-ben készült bronzdombormű alkotója, mely Borbereki Kovács Zoltán (1907-1992) festő, szobrász, urnafali díszsírhelyén volt a szolnoki temető ravatalozójának falán. A síremlék bronzdomborművét azonban ellopták, de a szobrász, Szolnok város kérésére, újra-készítette. Az újra-készített, rekonstruált bronzdombormű a Szolnoki Damjanich János Múzeum udvarán található. [2]

Egy újságcikkben olvastam, hogy Pogány Gábor Benő, Borbereki, Magyar Golgota c. szobrának ihletésére készítette el az elhunyt szobrász síremlékére a bronzdomborművet. Pogány Gábor Benőnek, fiatal szobrászként, ez volt az elsők közötti Szolnokon látható munkája 1992-ben. Az újságcikkben olvashatjuk, hogy nagy megtiszteltetésnek érezte a felkérést a dombormű elkészítésére, hiszen már gyermekkorában gyakran megcsodálta Borbereki Szolnokon látható szobrait, s talán ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy ő maga is szobrász lett. [14]

Kiegészítem blog-leírásomat 2020. május 24-én azzal, hogy elnézést kérek, amiért blogom írásakor nem vettem észre Ocsovai András kedves tagunk műlapját [23] , az eredeti síremlékről. Ez az én hibám. Én véletlenül sodródtam bele ebbe a hírbe, mikor egy ismerősöm hívta fel a figyelmem, miszerint a Borbereki síremléket már nem lehet korábbi helyén látni. Örülök, hogy feltüntetésre került az "ellopott" állapot, egyben megjegyezném, hogy a díszsírhely domborművének eltünéséről nem számolt be sajtóhír. Ezért cseppet sem meglepő, hogy nem volt köztudott annak eltünése. Alapvetően a régi újságokban kerestem. E blogom írása előtti, az alkotótól származó levél szinte egyidejű volt ismerősömtől származó eltünési infóval, de mindez az elmúlt hetekben történt. Sajtóhírt csak a következőt találtam, hosszas keresés után. De végül is az a legfontosabb, hogy sokak kutató munkája eredményeként, egyre több információhoz lehet jutni ez ügyben is. Örüljünk ennek.

Hitelesnek minősíthető hírt a sajtóban, egy esetben találtam, nevezetesen hírét Borbereki a síremlékét díszítő bronzdombormű ellopásának. A Szoljon hírportálon 2019-be beszámoltak Juhász Bálint művészettörténész által, Borbereki művészetéről szóló előadásról. Ennek végén megemlítette az előadó, hogy urnasírját díszítő bronzdomborművet, Pogány Gábor Benő alkotását „sajnos ellopták”. [15]

Kapcsolódó mappámban szerepeltetek egy archív fényképet a síremlék avatásáról, a valamikori díszsírhely jelenlegi, már megszűnt állapotáról. A múzeumok járványhelyzet miatti bezárásának megszüntetése után, kiegészítem majd egy jelenkori fényképpel mappámat a rekonstruált bronz-domborműről, a Szolnoki Damjanich János Múzeum udvarából. (Kiegészítő megjegyzésem: a jelenkori fényképet feltöltöttem.)

5. 2013: Wlassics (Wlassich) Gyula mellszobor restaurálása, a Szolnoki Damjanich János múzeum első emeletén található [2]

A Wlassics Gyula mellszobor restaurálása szívességből történt, olvastam a szobrász levelében. [2]

Ez a restaurálás a Szolnoki Művésztelep, 2013-ban ünnepelt, 111 éves évfordulója kapcsán Kolozsvárott nyitott kiállítással függ össze. Az 1913-ban, Ligeti Miklós által készített mellszobor kalandos történetét szépen dolgozza fel a köztérképes bemutatólapon [16] Tóth György-Gyigyi, s ő írja, hogy a művésztelep 111. éves évfordulója alkalmából a ”Kolozsváron kiállítandó anyag összeállításakor lajstromba került a Wlassich szobor is, amelyet Pogány Gábor Benő szobrász újított fel, azaz tette kiállíthatóvá.” Ezen a műlapon látható egy archív fénykép is a kolozsvári, 2013. évi kiállítás részletéről, a képen a kiállított mellszobor is látszik. [16]

A mellszobor jelenleg a Szolnoki Damjanich János Múzeum első emeleti folyosóján látható, tudomásom szerint.[2]

A múzeumok járványhelyzet miatti bezárásának megszűnése után, kapcsolódó mappámban egy fényképet szerepeltetek majd, a mellszobor jelenkori állapotáról, a Szolnoki Damjanich János Múzeum első emeleti folyosójáról. (Kiegészítő megjegyzésem: a jelenkori fényképet feltöltöttem.)

6. 2015: Honvéd emlékmű felújítása, bronz szobor restaurálása, bronz dombormű rekonstruálása,Tápióbicske, Jankovits Gyula alkotása

Ezen restaurálásról, Pogány Gábor Benő szobrászművész saját hozzászólásából értesülhetünk, melyet a köztérképes műlapon tett meg [17]. Ebből megtudhatjuk, hogy „a szobor bronzrészeit, Pogány Gábor Benő restaurálta, illetve a hiányzó portrédomborműveket rekonstruálta. A kőrészt, Schrődl Péter kőfaragó restaurálta. A környezet építészi tervezését, Mészáros János JNSZ megyei főépítész készítette.” [17]

Találtam egy bejegyzést a Tápió menti lovasok (és hagyományőrzők) facebook oldalán, melyben írják 2014. augusztus 3-án, hogy a tápióbicskei honvéd-szobrot daruval leemelték. Leírták, hogy akkor ők feltételezték, hogy restaurálás céljából, s egyben reménykedtek, hogy a szobor alapja is fel lesz újítva. [18]
Reményük szerintem teljesült, hiszen láthatólag a szobor alapja felújításra került, sőt szép új környezetet is alakítottak ki köré.

Kapcsolódó mappámban két fényképet szerepeltetek a köztérképes műlapról, a restaurált és rekonstruált állapot szemléltetésére, de további sok szép és érdekes fényképet láthatunk az idézett műlapon, köztük archív fényképeket is. [17]

7. 2017: Besenyszögi I.világháborús emlékmű bronzszobor restaurálása, Borbereki-Kovács Zoltán alkotása.

És elérkeztem a blogomat indító restauráláshoz, a besenyszögi I. világháborús emlékmű bronz szobrának restaurálásához. Borbereki Kovács Ferenc 1939-ben készítette az emlékmű szobrát. [19]

Besenyszög város honlapján leírást találunk a szobor felújításáról, ugyanott fényképek is láthatóak a restaurálás egyes mozzanatairól.
„A besenyszögi I. világháborús emlékmű bronz szobrának restaurálása eredményeként, a szobor felületén keletkezett oxidréteg eltávolításra került, a szükségessé vált mechanikus javítások elvégzése, a hegesztési varratok eltüntetése, a felület átcsiszolása, az elkorrodált belső váz és rögzítő elemek rozsdamentes acélra cserélése, majd a felület újra-patinázása történt meg, Pogány Gábor Benő szobrászművész által.” [20]


Kapcsolódó mappámban kiemelten néhány fényképet a Besenyszög város előző bekezdésben idézett honlapjáról, melyen további fényképeket láthatunk a restaurálás folyamatáról.

8. 2021: Szolnok, Eötvös téri dísz-kút restaurálása, felújítása

Napjainkban történt legutóbbi restaurálásáról, Pogány Gábor Benőtől értesültem. Ö fényképeket is küldött a restaurálási munka egyes fázisairól, és az elkészült műről. [2]

Örömmel vettem nemrégiben érkezett írását, melyből megtudtam a szolnoki, Eötvös-téri díszkút felújításának hírét: „A napokban fejeztem be a Szolnok Eötvös téren, 1999-ben felállított szobordíszes termálkút szobor felújítását. Információja szerint Rákos Péter kőszobrász restaurátor készítette, Polónyi János és Fodor György helyi képviselők támogatásával. A funkcionalitás érdekében néhány átalakítást kellett elvégezni a szobron a javításokon kívül". [2]

Javaslatára a Szolnoki Művésztelep facebook oldalára is belátogattam, ahol 2021. április 22-i bejegyzésben olvashatjuk, hogy Az elkészült szolnoki Pelikános ivókút-felújítás, restaurálás, három művésznek köszönhető. Pogány Gábor Benő szobrászművész, akinek műhelyében történt a felújítási és restaurálási munka, s Heinrich Schorno szobrászművész, a művésztelep korábbi lakója, valamint Baráth Fábián szobrászművész. [21]

Érdeklődésemre Pogány Gábor Benő elküldte nekem a Szolnok Város TV híradását az elkészült pelikános kútról. Ebből megtudhattam azt is, hogy a „funkcionális köztéri alkotás Pogány Gábor Benő szobrászművész műhelyében nemcsak megszépült de biztonságosabbá is vált.” Szolnok egyik legrégibb mélyfúrású közkifolyója 1999-ben nyerte el pelikános díszítésű formáját, két önkormányzati képviselő felajánlásából, melyet a rajta látható kis réztábla is megörökít. Mára egy alapos restaurálás esztétikai és műszaki szempontból is szükségessé vált. A díszkút készítője 1999-ben Ilauszky Tamás szobrászművész volt, Rákos Péter kőszobrász közreműködésével. Ő nem vállalta a feladatot, ezért Pogány Gábor Benőt bízták meg a munkával. A munkálatok során a pelikán-szobrot restaurálták, a süttői keménymészkő kútfelületeket letisztították, kijavították, átcsiszolták, és lekezelték vizet lepergető bevonattal. A kúttestbe beépítettek egy új, vízszintes kőlapot, s ebbe rejtették el a háromágú rozsdamentes acélból készült kifolyócsövet. E munka eredményeként egy esztétikailag és műszakilag is megújult szép díszkút tölti be a továbbiakban közcélú szerepét. [22]

Kapcsolódó mappámban szerepeltetek több fényképet a restaurálás előtti állapotról, s a restaurálás néhány mozzanatáról, majd az elkészült mű szép állapotáról, mind Pogány Gábor Benő által küldött saját fotói.

9. 1995 Borbereki Kovács Zoltán: Lány halakkal c. szobor restaurálása, Szolnok

1995-ban restaurálást végzett Pogány Gábor Benő szobrászművész, a korábbi évben [24] vandál módon ledöntött és több helyen megsérült halas lányszobron, Borbereki Kovács Zoltán: Lány halakkal c. szobrán, hogy az újra a régi fényében díszíthesse a szolnoki Tisza-szálló előtti kis parkot. A szobrásztól megtudtam azt is, hogy e restaurálás során újra kellett víz-vezetékezni a szobrot, amihez két félre kellett azt vágni, majd újra összehegeszteni. A szobor belsejében volt régi vízvezeték akkor már régóta szivárgott, ami a figura bokájánál volt repedésnél látható is volt. A felújítás és restaurálás után a szobrot eredeti helyére visszaállították, melyről a helyi sajtó [25] beszámolt.
A műlap sztorijában szereplő 2009. évi rövid ismertetőhöz annyi kiegészítést, hogy valóban 2008-ban is ledöntötték, vagy ledőlt a szobor [26], de néhány hét múlva visszaállították, de az ebben közreműködők neve nem ismert. [27].

10. 1996 Rumi Rajki István: Szent Márton megkereszteli édesanyját c. szobor restaurálása Szombathely

1996-ban restaurálást végzett Pogány Gábor Benő szobrászművész a szombathelyi Szent Márton megkereszteli édesanyját c. bronzszobron, pályatársa Ozsvári Csaba által koordinált felújítási munkák részeként. E restaurálásól a szobrásztól további részleteket tudtam meg, miszerint a munkája során a kisebb javítások, a felületi oxidréteg eltávolítása, majd a felület újra-patinázásán túl, a szobor belső vázszerkezetét is ki kellett cserélni.
E felújításról olvashatunk a helyi sajtóban [28] megjelent cikkben, ahonnan azt is megtudhatjuk, hogy szobor restaurálását, a belső vázszerkezet ezen közbeni ellenőrzését a Rumi-Rajki Kör és Szombathely művészetbarát polgárai kezdeményezték a szobor állapotának szakmai felülvizsgálata ismeretében. Ezután a szombathelyi polgármesteri hivatal adta ki megbízását a munkák elvégzésére. A felújított szobrot eredeti helyére visszaállították 1996. 08. 18-án. [29]

11. 2000 Poroszlai Sándor: Kossuth Lajos szobor letört kard pótlása, Tiszaföldvár

Tiszaföldvár főterén látható, egy régi újságcikk szerint a legjobban sikerült Kossuth-szobrok egyikeként említett szobron 2000-ben rongálás történt, letörték Kossuth Lajos jobb kezével, maga előtt tartott kardot. [30] Pogány Gábor Benő szobrászművészt kérték fel restaurálásra, a kard pótlásával, mely munka 2000. márciusban elkészült. [31]

12. 2023 Poroszlai Sándor Kossuth Lajos szobor teljes restaurálása, Tiszaföldvár

Restauráláson esett át a tiszaföldvári polgármesteri hivatal előtt álló Kossuth szobor. Az 1914-ben készült szobor a helyi születésű Poroszlai Sándor alkotása, melyen több javítást és pótlást is végzett a restaurálást végző szolnoki szobrászművész Pogány Gábor Benő. E munkáról mesél a Szolnoki TV által forgatott filmben is. Ebből megtudhatjuk, hogy a szobor készítési korának technikai hiányosságai folytán mára megsérült karok felerősítését, mai, korszerű technikai módszerrel meg kellett újítani. A letört kard korábban e szobrászművész által pótlásra került, de a még hiányzó zsinórzatot most sikerült korhűen pótolnia, egy nemrégen előkerült 1962. évi fénykép alapján. A szobor felújítása Pogány Gábor Benő szolnoki műtermében készült. E munka végén annak teljes felülete is megújításra és korszerű patinázásra került. A szobrász saját fb. bejegyzéséből megtudhatjuk, hogy a szobor leemelése után, még Tiszaföldváron felületi homokfúvással tisztítást végeztek. Utána szállították el a szolnoki műterembe, majd a restaurálás elkészülte után, innen visszaszállították, és beemelték a közben megújított szobortalapzatra. Így 2023, szeptember 21-én már teljes pompájában állott a restaurált szobor eredeti helyén. [32] [33]
„Ma a késő délutáni órákban hazatért és visszakerült talapzatára az idén 109 éves Kossuth szobor. A restaurálást Pogány Gábor Benő végezte. Hegedűs István polgármester úr vette át a megújult alkotást” olvashatjuk a hivatkozott, 2023.szeptember 21-i bejegyzésben, ahol fényképet is láthatunk erről. [34]

13. 2006. Szabó László Famunkás emlékmű restaurálása, Szolnok

Szabó László (Eger 1927 - Szolnok 2002) szobrászművész, a Szolnoki Művésztelep művésze által 1966-ban alkotott szolnoki, márvány Famunkás emlékmű a restaurálásra szorult Az emlékmű néhány eleme 2006-ban elrepedt, kidőlt, eltört. Az egész emlékmű restaurálásra szorult. Akkor Pogány Gábor Benő szobrászművész, a Szolnoki Művésztelep művésze végezte el a restaurálási munkát, Heinrich Schornó, svájci származású szobrászművész együttműködésével, aki főiskolai osztálytársa volt. E munka eredményeként ma felújítva áll a domborműves emlékmű. [35]


- x -

Blogom végére értem. Köszönettel véve Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászművész megtisztelő információnyújtását, szép fényképeit, restaurálásait ismertető felsorolásomnak itt végére értem, de tervezem ennek folytatását a jövőben, a szobrászművész várható az újabb és újabb restaurálási munkáival.

Források:
[1] Kapcsolt műlap: I. világháborús emlékmű, Besenyszög, 37558 azonosító
[2] Levélváltás Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászművésszel
[3] Szolnok Megyei Néplap 1992.10.17. 10. oldal: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1992_10/?pg=81&layout=s&query=pog%C3%A1ny%20g%C3%A1bor%20ben%C5%91
[4] http://www.kitervezte.hu/epuletek/csaladihaz/saxlehner-palota-budapest
[5] https://elismondom.wordpress.com/2012/07/27/saxlehner-palota-es-postamuzeum-budapesten/
[6] Hajdú-Bihari Napló 2002.08.15., 9. oldal, előfizetéses:
https://adt.arcanum.com/hu/view/HajduBihariNeplapNaplo_2002_08/?query=debrecen%2C%20d%C3%A9ri%20t%C3%A9r%2C%20szobor%202002&pg=208&layout=s
[7] Hajdú-Bihari Napló 2002.11.14., előfizetéses:
https://adt.arcanum.com/hu/view/HajduBihariNeplapNaplo_2002_11/?query=debrecen%2C%20D%C3%A9ri%20t%C3%A9r%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa%2C%202002&pg=176&layout=s
[8] https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ri_M%C3%BAzeum
[9] Kapcsolt műlapok: Allegorikus szobrok a Déri Múzeum előtt, Debrecen, 2317 azonosító (és e műlaphoz kapcsolódó négy további műlap, az egyes szobrokról)
[10] Népszabadság – Budapest melléklet 2002. január, 2002.01.10., előfizetéses:
https://adt.arcanum.com/hu/view/NepszabadsagBP_2002_01/?pg=44&layout=s&query=corvin%20t%C3%A9ri%20kut
[11] https://www.lelegzet.hu/archivum/2002/12/2160.hpp.html
[12] https://24.hu/kultura/2018/11/07/corvin-ter-millacher-lajos-kutja-honfoglalas-ismeretlen-budapest/
[13] Kapcsolt műlap: Lajos kútja (Millacher-kút), Budapest, 1742 azonosító
[14] Szolnok Megyei Néplap 1992.10.17. 10. oldal: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1992_10/?query=borbereki%20Kov%C3%A1cs%20Zolt%C3%A1n%20%2C%20pog%C3%A1ny%20g%C3%A1bor%20ben%C5%91&pg=81&layout=s
[15] https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagydijat-is-nyert-a-szolnoki-inasrol-mintazott-alkotasaval-2002320/
[16] Wlassich Gyula mellszobra, Szolnok, 18786 azonosító
[17] Kapcsolt műlap: Honvéd emlékmű, Tápióbicske, 8388 azonosító
[18] https://hu-hu.facebook.com/TapioMentiLovasokesHagyomanyorzok/posts/828201480547844/
[19] Kapcsolt műlap: I. világháborús emlékmű, Besenyszög, 37558 azonosító
[20] http://besenyszog.hu/index.php?page=1&poszt=512 Besenyszög Város honlap 2017.07.23.
[21] https://www.facebook.com/szolnokimuvesztelepofficial/posts/3852581684810739
[22] Szolnok Városi TV: a Pelikános kút elkészült: 2021.04.29-i videófelvétel és riport a szobrászművésszel:
https://www.youtube.com/watch?v=x14fJebn3_w
[23] Kapcsolt műlap: Borbereki Kovács Zoltán síremléke, Szolnok, 13852 azonosító
[24] Lány halakkal restaurálása. Új Néplap, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)1994-07-05 / 156. szám: Ledöntötték a szobrot: fénykép és szöveg: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1994_07/?query=szobor%2C%20tisza%20sz%C3%A1ll%C3%B3%201994&pg=52&layout=s
[25] A restaurált szobor visszaállítása: Új Néplap 1995. 03. 30-i szám:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1995_03/?pg=344&layout=s&query=pog%C3%A1ny%20g%C3%A1bor
[26] Áldozatul esett a halas lány szobra: Új Néplap. 2008. június (19. évfolyam, 127-151. szám)2008-06-27 / 149. szám, 2. oldal:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2008_06/?query=l%C3%A1ny%20halakkal%2C%20borbereki&pg=353&layout=s
[27] Szolnok VISSZAÁLLÍTOTTÁK Újra eredeti helyén, …:Új Néplap, 2008. július (19. évfolyam, 152-178. szám)2008-07-14 / 163. szám, 3. oldal:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2008_07/?query=l%C3%A1ny%20halakkal%2C%20borbereki&pg=178&layout=s
[28] Restaurálás, felújítás: Vas Népe 1996-08-08-i szám 16. oldal: Felújított Szent Márton-szobor: előfizetéses: https://adt.arcanum.com/hu/view/VasmegyeVasNepe_1996_08/?pg=111&layout=s&query=pog%C3%A1ny%20g%C3%A1bor
[29] Visszahelyezés az eredeti helyére: Vas Népe 1996-08-21: előfizetéses: https://adt.arcanum.com/hu/view/VasmegyeVasNepe_1996_08/?pg=111&layout=s&query=pog%C3%A1ny%20g%C3%A1bor
[30] „A legjobban sikerült Kossuth-szobrok egyikének tartják”: Kossuth-keresőben: Néplap, 1990. március (41. évfolyam, 51-70. szám)1990-03-15 / 64. szám, 7. oldal: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1990_03/?query=kossuth%20szobrok%20tiszaf%C3%B6ldv%C3%A1r&pg=134&layout=s
[31] A Kossuth-szobor letört kard restaurálása pótlással: Megújul a szobor: Új Néplap, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)2000-03-18 / 65. szám, 3. oldal:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2000_03/?query=Tiszaf%C3%BCred%2C%20kossuth%20szobor%2C%20kard&pg=178&layout=s
[32] A tiszaföldvári Kossuth szobor restaurálása: SZOLNOKON PATINÁZZÁK KOSSUTH SZOBRÁT c. bejegyzés és film: Tiszazugi Múzeum beemelte: Szolnok TV Hivatalos oldal 2023.szeptember 21-i bejegyzését:
https://www.facebook.com/tiszazugmuzeum/posts/818760680036345
[33] A tiszaföldvári Kossuth szobor restaurálási fázisai: Pogány Gábor Benő fb. oldalán beemelte: Szolnok TV Hivatalos oldal 2023. szeptember 22-i bejegyzését:
https://www.facebook.com/gaborbeno.pogany.9/posts/pfbid037defMUwJJ439cWWfaDTqq5pHAJUdQyYGhTBtoyhdcBiR1Ri63b7N5f54HQyn2kEUl
[34] A restaurált mű újra eredeti helyén: Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2023.szeptember 21-i bejegyzés:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=818538513391895&set=a.570622781516804
[35] 2006-ban Pogány Gábor Benő szobrászművész restaurálja a Famunkás emlékmű eltört domborművét: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2006_04/?query=meg%C3%BAjul%20a%20szobor%2C%20pog%C3%A1ny%20g%C3%A1bor%20ben%C5%91&pg=388&layout=s
Bejegyzés megtekintés:

Kapcsolt műlapok