Bálint József faszobrainak két élete: Törökszentmiklós 1992, majd Óballa 2007.

A kapcsolt mappa fényképei, képei színesítik a nemrégiben kibontakozott érdekes történetet, vagyis, hogyan lett két élete Bálint József faszobrainak. E leírás végére érve sok mindent megtudhatunk a fafaragó-faszobrász életéről, munkásságáról is.
1. A SZOBROK MEGTALÁLÁSA: 2022. augusztus 9. Óballa:
Egy látogatásomon faszobrokat fedeztem fel a Törökszentmiklóshoz tartozó Óballa település volt, régi általános iskolájának, ma közösségi házának, bekerítetlen udvarán. Bagoly, medve, csikó, pásztorfiú kutyájával, fatörzsre tekeredő kígyók, egy másik fatörzsön körben kis állatok: nyuszi, mókus, baglyok, madár szobrait ...és egy mérleghinta középső oszlopát is megtaláltam. A faragott szobrok faragási stílusa, ábrázolási módja emlékeztetett engem egy általam munkáiból korábban megismert fafaragó keze-munkájára, de szignót nem találtam.

2. A KÉSZÍTŐ FAFARAGÓ MEGTALÁLÁSÁNAK TÖRTÉNETE:
Ez a gyanított fafaragó a korábban Zagyvarékason élő Bálint József volt. Felvettem a kapcsolatot a ma már a Fejér megyei Jenő településen élő fafaragóval, akinek jelenlegi elérhetőségét 2018 decemberben találtam meg. Akkor, megkeresésére, a szolnoki, Szolnok környéki azonos nevű fafaragó által készített művek felfedezése indított, s sikerült megtalálnom, hogy az alkotó azonos a ma már Jenő településen élő fafaragó-faszobrásszal. Mikor megkeresésemre, a régi emlékek a felszínre törtek benne, kiderült, hogy bizony Ő készítette az általam 2022-ben Óballán megtalált szobrokat. Mégpedig úgy, hogy a zagyvarékasi kultúrház udvarán faragta meg akkor szobrait és a játszóparki játékokat, 1992-ben, s onnan szállították át Törökszentmiklósra, egy játszóparkba.

Maga Bálint József is meglepődött, s kellemes emlékként idézte fel a régi faragási munkáit. Ezek után újságcikkeket is találtam, melyek alátámasztják az eddigi információkat, melyeket a következőkben idézek fel:

3. A SZOBROK 1. ÉLETÉNEK KEZDETE: 1992. június 26., Törökszentmiklós:
Ezen a napon avattak fel egy Kipp-Kopp nevű játszóparkot az akkori törökszentmiklósi művelődési központ (Kossuth L. út 135.) parkjában, ahol a Bálint József fafaragó által készített figurák és játszószerek elhelyezése történt meg. A játszóparkot 1992. június 26-án avatták fel nagyszabású ünnepségen. [1]

4. A SZOBROK ELSŐ HELYÜKÖN:
Néhány hét múlva, 1992. július 20-án, már vidáman játszó gyerekeket fotózott az újságíró, s beszámolt a törökszentmiklósi játszóparkról. Erről szól a "Vár a játszópark" c. újságcikk, ahol két fényképen látszanak a faragott szobrok, legjobban a medve, és a játszóparki játékok. A játszópark az akkori igazgatónő ötlete alapján valósult meg. A mérleghinta ülőkéje ökörfejt mintázott és a szarvak voltak a fogódzók. Egy harang-hinta is készült. [2]

5. A JÁTSZÓPARK SZOBRAINAK ELBONTÁSA:
A Kipp-Kopp játszópark elbontását az elmúlt idő homálya fedi. Valamikor a 2000-es év tájékán bonthatták el, de, mint utóbb kiderült, jószándékú gondolattól vezérelve, elraktározták az elbontott figurák és játszószerek egy részét.

6. A SZOBROK 2. ÉLETÉNEK KEZDETE: 2007. november 3., Óballa:
Megtaláltam a valamikori törökszentmiklósi, játszóparki szobrokat, illetve azok egy részét Óballán, majd keresésem eredményeként az Óballáért Egyesület honlapján a Szoborpark-bejegyzésben olvastam, hogy a törökszentmiklósi önkormányzat egyik szanált raktárából megmentett faszobrok kerültek Óballára.” A település számára ismeretlen alkotójú szobrok” felújításában és elhelyezésében többen részt vettek, s a munkálatokról fényképek is láthatóak az idézett 2007. november 3-i beszámolóban. [3]

7. UTÓSZÓ
Bálint József faszobrainak két életének felfedezéséhez:
Örömömre szolgált, hogy ismét sikerült megtalálnom Bálint József, zagyvarékasi, majd Jenő-i fafaragó faragásait, melyeknek immár két élete lett.
A faszobrok első élete, a törökszentmiklósi játszóparkban kezdődött 1992-ben, majd ismeretlen okokból elbontással, és szerencsére elraktározással ért véget, 2007. évet megelőzően.
A faszobrok második élete 2007-ben kezdődött, mikor a törökszentmiklósi önkormányzat egyik szanált raktárából megmentett faszobrokként kerültek Óballára. Ott sokak örömére jelenleg is láthatóak.
Bálint József fafaragó sikeres megtalálását segítették a korábban általam megtalált JNSz vármegyei faragásainak ismerete:

- Kígyós oszlop, Szolnok, Széchenyi ltp., 1988, elbontották. Ennél kutattam fel, hogy ki a Bálint József nevű fafaragó, és hol él. Akkor már a dunántúli Jenőn találtam meg őt. [4]
- 1848-49- es emlékoszlop, Zagyvarékas. [5]
- II. Világháborús emlékoszlop, 1992, Törökszentmiklós (elbontották, a megmaradt rész a helytörténeti múzeum udvarán látható) [6]
- Faszobrai a szolnoki Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet kertjében egy 1987. évi fényképen [7]
Milyenek is voltak az 1990-es évek? Egy fényképet találtam, 1991. évi újságcikk fényképén Bálint József fafaragó, a zagyvarékasi művelődési ház mini kiállításán. [8]

ZÁRSZÓ
Élete Jenő településen:
Örülök, hogy ismerhetem annyira Bálint József fafaragó munkásságát, hogy ráismertem keze-munkájára az óballai szobroknál, és ilyen szép kis történet kerekedett ki.
Bálint József fafaragó, mára a faszobrász elnevezés méltó viselője. Hosszú évek óta a dunántúli Jenő településen él. Önzetlen, szorgos, odaadó munkája nyomán születő alkotásaival szinte behintette a dunántúli településeket. 2006 óta láncfűrésszel farag, majd vésővel véglegesít.
Elismerések jelzik, munkásságával elért magaslatait. Magyar Kultúra díjas, és 2022 óta a Magyar Ezüst Érdemkereszt méltó tulajdonosa.
Körmendi Gitta költő, aki nagy tisztelője Bálint Józsefnek: Fába vésett üzenet c., a fafaragóhoz írt verse "Bálint József Faszobrász" elnevezésű facebook oldalán olvasható.
Ebből idézem az utolsó bekezdést:

"Aki jussát mind megosztja,
maga szerény, nagy mit alkot,
ki szent hittel útján halad,
az előtt én fejet hajtok."

Én is fejet hajtok Bálint József faszobrász munkássága előtt, mellyel sokaknak példát mutathat, hogy ha sok is életünkben a nehézség, ha sokára érik is be a már régóta kiérdemelt elismerés, akkor is szent hittel haladni kell az általunk választott utunkon.

Jó egészséget, szép alkotásokat kívánok Bálint Józsefnek, szép családja, barátai, munkáját elismerő, s újabb munkáit váró, ismert és ismeretlen tisztelői között.

Gyönyörködjenek Bálint József faszobrász alkotásaiban a köztérképen szereplő bemutatólapokban. [9]

Források:
[1] A törökszentmiklósi játszópark avatása, Bálint József figuráival, játszószereivel: Új Néplap, 1992-06-25: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1992_06/?query=j%C3%A1tsz%C3%B3park%2C%20%20b%C3%A1lint%20j%C3%B3zsef&pg=287&layout=s
[2] Vár a játszópark: Új Néplap, 1992-07-20:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1992_07/?query=v%C3%A1r%20a%20j%C3%A1tsz%C3%B3park&pg=223&layout=s
[3] „…megmentett faszobrok kerültek Óballára…”: Óballáért Egyesület honlapja: 2007. november 3-i beszámolóban:
http://www.oballaert.hu/szoborpark2007.htm
[4] https://www.kozterkep.hu/36156/kigyos-oszlop
[5] https://www.kozterkep.hu/37241/1848-49-es-emlekoszlop
[6] https://www.kozterkep.hu/36209/ii-vilaghaborus-emlekoszlop
[7] https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1987_10/?query=szobrok%2C%20%20szolnoki%20%2C%20b%C3%A1lint%20j%C3%B3zsef&pg=123&layout=s
[8] https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1991_03/?query=dob%C3%B3%20s%C3%A1ndor%20%C3%A9s%20b%C3%A1lint%20j%C3%B3zsef%20a%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1son&pg=24&layout=s
[9] https://www.kozterkep.hu/alkotok/megtekintes/4781/balint-jozsef
Bejegyzés megtekintés: