Szász Gyula bemutatása

 
Édesapja ugyancsak szobrász és műasztalos volt. 15 évesen került a bécsi művészeti akadémiára. Akadémistaként készítette a nagyrécsi templom számára Péter és Pál apostolok szobrait és a tapolcai templomba Szűz Mária szobrát. Akadémiai díjat kapott " Bacchus neveltetése" c. szoborcsoport elkészítéséért. Egy évet töltött Olaszországban tanulmányai befejeztével, majd Budapesten telepedett le és itt dolgozott haláláig. Ő mintázta meg a ráckevei Árpád szobrot, melyet a milleniumi ünnepségekre készített. Izsó Miklós özvegye őt bízta meg férje munkáinak reprodukcióinak elkészítésével és ennek során készült el a Búsúló juhász mellékalakjának szánt "aratólány" szobra. Az Operaházat díszítő szobrok közül ő mintázta meg Gluck és Mozart alakját, melyek azóta szétporladtak és lehullottak az épületről. A Parlament árkádsorát díszítő szobrok közül hét királyszobrot készített. A Kerepesi temetőben Haggenmacher Henrik és családjának síremléke is a nevéhez fűződik. Szobrász tevékenysége mellett egy II. kerületi reáliskola mintázás tanára volt.
Bejegyzés megtekintés:

Kapcsolt alkotó

Szász Gyula
Szobrász

Hozzászólások

Hozzászólás írása...