"Turulmadarak" műlap-gyűjtemény

Idővonal

"A misztikus lényről így ír Kézai Simon: 'Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott olyasforma...Teljes szöveg"A misztikus lényről így ír Kézai Simon: 'Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott olyasforma madár volt melyet ma turulnak nevezünk.' Mi is az a turul? Nos a turul igazi madár. Ma kerecsensólyomnak hívjuk. Egyetlen élőhelye manapság a Kárpátmedencében van." olvashatjuk erről e rejtélyes madárról egy helyen. Máshol azt találjuk, hogy "A turul madár jelképének két legősibb legendája közül az egyik Álmos vezér születését megjósoló mítosz, melyben Álmos anyjának, Emesének álmában egy turul jelenik meg, s jóslatával tudatja az asszonyt, hogy fiú gyermeket fog szülni...méhéből forrás fakadt, és ágyékából dicső királyok származnak majd, ám nem a saját földjükön sokasodnak majd el...." Egy másik legenda szerint "a magyarok fejedelme még a levédiai tartózkodásuk idején azt álmodta, hogy hatalmas sasok támadták meg az állataikat és kezdték széttépni őket. Az emberek megkísérelték megtámadni a sasokat, de nem sikerült, mert mindig máshol támadtak. Ekkor megjelent egy gyors, bátor turul, és a magasból támadva megölte az egyik sast. Ezt látva a többi sas elmenekült." A honfoglalás legendája szerint a turulmadár pedig rendszeresen megjelent, és a magyarokat a új hazájukba vezette.
Ebbe a gyűjteménybe azokat az alkotásokat várjuk, melyek ennek az egyszerre titokzatos, és valós madárnak állítanak valamilyen formában emléket.Kevesebb szöveg