"Országház-nyugati homlokzat, főrendiházi szárny árkádjának szobrai." műlap-gyűjtemény